ויקהל

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת

כבר בגמרא נתקשו התנאים מדוע איסור הבערת אש נאמר בנפרד, הרי כבר נאמר: "לא תעשה כל מלאכה". בהבערת אש יש פן מסוים שבו היא עדיפה על שאר המלאכות. בכל המלאכ...

המשך קריאה: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת
ולקטרת הסמים

ולקטרת הסמים

בין החומרים שנקראים בני ישראל להרים תרומה לבנין המשכן, אנו קוראים את הפסוק הבא (לה, ח): ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים. פסוק זה מקביל לפסוק...

המשך קריאה: ולקטרת הסמים
במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד

במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד

(ח) ויעש את הכיור נחש?ת ו?את כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד: (שמות פרק לח) לאחר שסיימנו לקרוא בשבת שעברה את הציוויים על עשיית המשכן וכליו,...

המשך קריאה: במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד
פרשות ויקהל פקודי - לא תבערו אש

פרשות ויקהל פקודי - לא תבערו אש

הפסוקים הראשונים בפרשתנו עוסקים בשמירת שבת (לה א-ג), ופסוק ג מונה את אחד מאיסוריה: "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת". מהותה של מלאכה זו נדונה בהרחבה...

המשך קריאה: פרשות ויקהל פקודי - לא תבערו אש
ויקהל פקודי - מיצוי עצמי

ויקהל פקודי - מיצוי עצמי

בפרשת השבוע אנו נפגשים (בפעם השניה) באיש המופקד על בנייתו של המשכן – בצלאל בן אורי בן חור. משה פונה אל עם ישראל ואומר: "ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי ב...

המשך קריאה: ויקהל פקודי - מיצוי עצמי
התלהבות והתאפקות

התלהבות והתאפקות

לאחר שהשיג משה רבינו בפרשה הקודמת את סליחתו של הקב'ה לעם ישראל והסכמתו לחזור להשרות שכינתו בתוכם, פונה משה בפרשתנו לעם ישראל ומידע אותם על מצוות המשכן...

המשך קריאה: התלהבות והתאפקות
ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות

ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות

הפסוק שהעמדנו בראש עיוננו הוא הפסוק הפותח את פרוט מעשה המשכן וכליו בפרשת ויקהל (לו, ח). ומעיר הרלב"ג (עמ' 451-452):

המשך קריאה: ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות
''מי ברא אלה''

''מי ברא אלה''

על המילים הפותחות את פרשת פקודי: "ואלה פקודי המשכן" אומר המדרש [1] :

המשך קריאה: ''מי ברא אלה''
''אם יש ענן יש אש''

''אם יש ענן יש אש''


המשך קריאה: ''אם יש ענן יש אש''