ויקהל

פרשה משפחתית ויקהל

פרשה משפחתית ויקהל

ויקהל(שמות לה:א-לח:כ) פרשה משפחתית ויקהל לפעמים, כאשר אנו מתרגשים מאד מפרויקט חדש העומד בפנינו, יש לנו נטייה לשכוח את הפרטים הקטנים. אך במציאות, הפרטי...

המשך קריאה: פרשה משפחתית ויקהל
שבת – מקדש הזמן

שבת – מקדש הזמן

ויקהל(שמות לה:א-לח:כ) שבת – מקדש הזמן בואו נפתח בחידה נחמדה על התורה: יש מצוות שאנו מקיימים על ידי אכילה (לדוגמא, אכילת מצה בחג הפסח). יש מצוות שמקיימ...

המשך קריאה: שבת – מקדש הזמן
פרשת החודש

פרשת החודש

פרשה הנקראת סמוך לחודש ניסן, ועניינה ייחודו של חודש ניסן החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. פרשת החדש נקראת כשאנו מתקרבים לראש חדש ניסן...

המשך קריאה: פרשת החודש
איחור בתרומת הנשיאים למשכן

איחור בתרומת הנשיאים למשכן

כמעט בסוף רשימת התורמים למשכן מופיעים הנשיאים: "והנשאים הביאו את אבני השהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן" (לה, כז). רש"י מביא בשם המדרש: "אמרו הנשיאי...

המשך קריאה: איחור בתרומת הנשיאים למשכן
פרשיות ויקהל-פקודי-מפטיר פרשת 'החודש'

פרשיות ויקהל-פקודי-מפטיר פרשת 'החודש'

האם לבימאי הסרט עג'מי יש רק זכויות או שהוא מוכן לקבל על עצמו גם חובות ? בפרשות שנקרא השבת "ויקהל" ו"פקודי", באים לסיומן ההכנות והביצוע של הקמת המשכן ש...

המשך קריאה: פרשיות ויקהל-פקודי-מפטיר פרשת 'החודש'
פרשיות

פרשיות "ויקהל-פקודי"

א. המשכן- כמקום עבודת הקרבנות או כמקום התוועדות?עבודת אהרון מול דיבורו של משה: השבת אנו בסימן של "סיום"- אנו חותמים את ספר שמות, חותמים את "ארבע פרשיו...

המשך קריאה: פרשיות "ויקהל-פקודי"
פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

נפתח בהערה חשובה של מו"ר הרב נריה זצ"ל לפרשה, בענין מנהיגות. לצערינו, נושא זה נשחק בדורנו, ובעיות רבות וקשות נגרמות בשל היעדרות מנהיגות ראויה. זו בעיה...

המשך קריאה: פרשת ויקהל
התקהלות בלתי חוקית - לפקשת ויקהל פקודי

התקהלות בלתי חוקית - לפקשת ויקהל פקודי

בפתיחת הפרשה מקהיל משה את כל ישראל, ומצוה אותם על איסור מלאכה בשבת, ובמיוחד על איסור הבערת אש [1] : ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברי...

המשך קריאה: התקהלות בלתי חוקית - לפקשת ויקהל פקודי
איחוד הכוחות

איחוד הכוחות

(א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה ד' לעשת אתם: (ב) ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לד' כל העשה ב...

המשך קריאה: איחוד הכוחות
ולא ניכר שוע לפני דל

ולא ניכר שוע לפני דל

נפלאות המה דרכי התורה. לעתים מקופלים עולמות שלמים, דוגמת הלכות שבת הענפות, בפסוקים בודדים, והריהן כ"הררים התלויים בשערה", ופעמים שהתורה מפליגה ומאריכה...

המשך קריאה: ולא ניכר שוע לפני דל