הדפסה
פרשת שבוע - כי תשא

חטא העגל- הבנת הטעות היסודית של תנועת הרפורמה

 

מזה למעלה משנה נותן עיתון ירוק במה נכבדת לקהילה הרפורמית ומספר מידי מספר שבועות על פעולה זו או אחרת הנעשית אצלם. בהוד השרון מלבד בית הכנסת הרפורמי ישנם עוד 50 בתי כנסת אורתודוכסיים (דתיים) שבכולם מתקיימים תפילות מידי שבת ערב ובקר ובחלקם הגדול גם בכל ימות השבוע. ברוב בתי הכנסת בכל רחבי העיר מתקיימים שיעורי תורה, כינוסי נשים, סיומי מסכתות, ערבי חזנות ופייטנות ועוד פעילויות רבות ומגוונות בהיקף עצום ובהצלחה גדולה בהיקף העולה מאה מונים על מה שנעשה אצל הרפורמים וכתב 'ירוק' שטורח מידי שבועיים שלשה לספר על תפילת קבלת שבת חגיגית וכולי שבין כתלי הסמינר האמריקאי כנראה לא שמע על כך.

מעבר לזה שאצלם התפילה כרוכה בחילול שבת, ובאיסורים נוספים, מהי נקודת המחלוקת האידיאולוגית שבין היהדות השורשית לזו הרפורמית

לימוד פרשת חטא העגל והבנת הנפילה של עם ישראל משיא כה גדול של שמיעת קול אלוקים במעמד הר סיני לשפל המדרגה של חטא העגל תסביר לנו את העניין.

זה ברור שחלק נכבד מעושי העגל היו אנשים טובים ואולי אף צדיקים במובן של הרצון האמיתי שלהם לעבוד את הא-ל . מה הייתה טעותם יסוד היהדות הינו בהבנה שהדרך שלנו לעבוד את הא-ל ולהתקרב אליו הינה על פי ההדרכה שהוא נתן לנו בתורתו ולא על פי גחמות שלנו או כלשונו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי: שהכול מתחיל ממנו ולא ממנו. מי שמחליט על דעת עצמו כיצד מתאים לי להתחבר אל הא-ל דומה לחולה שמחליט בעצמו איזה כדורים ירפאוהו בלא שום קשר למה שהרופא ציוה עליו.

טעותם הגדולה של בוני ועובדי העגל הייתה בזה שהם רצו לקבוע כיצד שכינה תשרה ולכן עשו זאת על ידי עגל הזהב, מעין חיקוי לדרך עבודת האלוהים בדתות אחרות. הם לא הבינו את הנקודה המהותית שרק ריבונו של עולם שרוצה להשרות קדושתו בארץ הוא זה שיודע כיצד ניתן לעשות זאת הן על ידי בניית משכן בכללים מדויקים והן על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה במינונים הנכונים ובקומפלקס השלם שהבורא קבע. עדת הרפורמים הולכים בדרכם של בוני העגל ואומרים, 'נכון, אכן התורה אוסרת לחלל שבת, אך אנחנו מחליטים שלצורך עבודת א-לוהים בסגנון שלנו מותר לחלל שבת. נכון, התורה נתנה כללים מה יעלה על שולחננו ומה אסור לנו לאכול, אך אנחנו נחליט שזה לא רלוונטי לעבודת א-ל שלנו ונאכל ככל העולה על רוחנו.

אנחנו תלמידיו של משה רבנו, של התנאים והאמוראים, של הרמב"ם והשולחן ערוך נשיב להם: תורת ה תמימה מש?יבת נפש (תהילים יט ח) תמימה מלשון שלימה. תורתכם שלכם היא ולא של ה., תפילתכם לעצמכם היא, בשביל החוויה שאתם ממציאים אך היא לא אל ד' ועל כן ברכת ד' לא תשרה עליכם. רק תורה ומלכות שמים שאדם מקבל על עצמו בשלמות ובתמימות, היא משיבת נפש ולכן רק היא תחייה את נפשכם.