תצוה

שתהא שלהבת עולה מאליה

שתהא שלהבת עולה מאליה

פרשתנו, פרשת תצוה, מיוחדת היא מכל פרשיות התורה, מאז לידתו של משה רבינו, בכך שהיא הפרשה היחידה , ששמו אינו מופיע בה. הטעם לדבר זה ידוע: כפי שלימדונו חז...

המשך קריאה: שתהא שלהבת עולה מאליה
בגדי כהונה ולבושי הנפש

בגדי כהונה ולבושי הנפש

פרשת תצוה עוסקת בעיקר בבגדי כהונה אשר תנאי הם לכשרות העבודה ואף יתירה מזו, על הפסוק "ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי" מפרש רש"י: "לקדשו לכהנו לי – לק...

המשך קריאה: בגדי כהונה ולבושי הנפש
זה שמי לעלם

זה שמי לעלם

בשבוע שעבר חל ז' באדר יום לידתו ופטירתו של משרע"ה. כמו בד"כ חל יום זה בצמוד לפרשת תצוה שהיא הפרשה היחידה, מאז לידתו, שמשרע"ה אינו מופיע בה בשם אע"פ שה...

המשך קריאה: זה שמי לעלם
מבגדי כהונה ועד שיער ארוך

מבגדי כהונה ועד שיער ארוך

בפרשת השבוע מתואר בהרחבה ענין בגדי הכהונה. כך אומר הכתוב [1] :

המשך קריאה: מבגדי כהונה ועד שיער ארוך
פנינים לפרשת ''תצווה''

פנינים לפרשת ''תצווה''

נוכח בלי שם

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''תצווה''
''ולא יזח החושן מעל האפוד'' - לפרשת תצווה

''ולא יזח החושן מעל האפוד'' - לפרשת תצווה

מבין שמונת הבגדים של כהן גדול, נתייחדו החושן והאפוד בציווי מיוחד הקושרם זה לזה [1] : ולא יזח החשן מעל האפוד. ציווי זה נמנה על ידי הרמב"ם כמצוה לדורות...

המשך קריאה: ''ולא יזח החושן מעל האפוד'' - לפרשת תצווה
אל תזוח ולא יזח

אל תזוח ולא יזח

את הפסקא הבאה, שתכיל את הפסוק שבו נדון, יראה הקורא כ"פסקא מוזחת". מדוע היא נקראת כך, וכיצד קשורים הדברים לפרשת השבוע, ננסה להבין בהמשך דברינו. אך קודם...

המשך קריאה: אל תזוח ולא יזח
ואלה הבגדים אשר יעשו

ואלה הבגדים אשר יעשו

(א) ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן: (ב) ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפא...

המשך קריאה: ואלה הבגדים אשר יעשו