תרומה

''פרשי כנפיים למעלה''

''פרשי כנפיים למעלה''

הכלי הראשון המופיע בפרשת תרומה הוא הארון שעליו הכפורת. לארון "בדי עצי שטים" שחייבים להיות צמודים לארון "לא יסורו ממנו" (שמות כ"ה טו). על הכפורת כרובי...

המשך קריאה: ''פרשי כנפיים למעלה''
וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מר?אה בהר

וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מר?אה בהר

בבבלי מנחות דף כח עמוד א מובאת ברייתא:< תנו רבנן: מנורה היתה באה מן העשת ומן הזהב, עשאה מן הגרוטאות - פסולה, משאר מיני מתכות - כשרה . אבל בתאור ציווי...

המשך קריאה: וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מר?אה בהר
הבחירה בבית הבחירה

הבחירה בבית הבחירה

פרשת השבוע פותחת את פרשיות המשכן, התופסות חלק מרכזי בחומש שמות ובכל חמשת החומשים.

המשך קריאה: הבחירה בבית הבחירה
מהמשכן ועד המקדש

מהמשכן ועד המקדש

לאחר מתן תורה המתאר את יסודות הזהות של האדם בהתאם לרצון השם, פרשת המשפטים הגדירה את תפקודה של חברה מתוקנת. לא תאור של ה"מדינה האידאלית" אלא של דרכי פת...

המשך קריאה: מהמשכן ועד המקדש
''ויקחו לי תרומה''

''ויקחו לי תרומה''

פרשתנו פותחת בפסוק : "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו..." אולם לאחר חטא העגל, חוזר הכתוב על ציווי הרמת התרומה לבניית המשכן : "ויאמר משה אל כל...

המשך קריאה: ''ויקחו לי תרומה''
ותכלת וארגמן תולעת שני

ותכלת וארגמן תולעת שני


המשך קריאה: ותכלת וארגמן תולעת שני
כמה כסף נתת לצדקה בחודש האחרון- הרב הילר לפרשת תרומה

כמה כסף נתת לצדקה בחודש האחרון- הרב הילר לפרשת תרומה

עונה על כך באופן יפה בספר תולדות יצחק : שבנותנם לי תרומה מקבלים ממני ואני הוא הנותן והם המקבלים . יש כאן מסר מעניין שכשאדם נותן הוא בעצם מקבל ולכן כשי...

המשך קריאה: כמה כסף נתת לצדקה בחודש האחרון- הרב הילר לפרשת תרומה
מתי נצטוינו על הקמת המשכן?  לפרשת תרומה- הרב הילר ראובן

מתי נצטוינו על הקמת המשכן? לפרשת תרומה- הרב הילר ראובן

בפרשת 'יתרו' קראנו על מעמד הר סיני שנערך ב-ו' סיוון שבו ניתנו עשרת הדיברות. משה עולה למחרת להר סיני למשך 40 יום שבהם לא ניתנים כל מצוות חדשות, והוא יו...

המשך קריאה: מתי נצטוינו על הקמת המשכן? לפרשת תרומה- הרב הילר ראובן
לבוא פנימה הרב יובל שרלו - ראש ישיבת ההסדר פ

לבוא פנימה הרב יובל שרלו - ראש ישיבת ההסדר פ"ת

פרשת תרומה היא ראש השנה השנתי לחיזוק הנאמנות שלנו והזיקה למקום הקודש והמקדש. מקום מיוחד זה, מהווה לדעת הרמב"ן את המשכו של מעמד הר סיני. הר סיני היה מק...

המשך קריאה: לבוא פנימה הרב יובל שרלו - ראש ישיבת ההסדר פ"ת
אבנים עם לב הרב שמואל אליהו

אבנים עם לב הרב שמואל אליהו

לב הוא סימן החיים
המשך קריאה: אבנים עם לב הרב שמואל אליהו

עמוד 3 מתוך 3