תרומה

פרשת תרומה- מתוך

פרשת תרומה- מתוך "נר למאור"

בְּטַבְּעֹת הָאָרֹן יִהְיוּ הַבַּדִּים לֹא יָסֻרוּ מִמֶּנּוּ [כה טו] יש להבין: מדוע דוקא בדי ארון הברית חייבים להיות צמודים לארון מיצירתם, ואסורים בהס...

המשך קריאה: פרשת תרומה- מתוך "נר למאור"
עשו או עשית? למשמעות הארון

עשו או עשית? למשמעות הארון

לא נוכל במסגרת זו לעמוד על משמעותם של הכלים השונים, אך נעסוק ,במקצת ,בראשון שבהם , שהוא כנראה גם הראשון בחשיבותו. מובא במדרש רבה, לד,א: ועשו ארון עצי...

המשך קריאה: עשו או עשית? למשמעות הארון
האם המהפכה האסלאמית המתחוללת באזורינו תעזור לנו או ח

האם המהפכה האסלאמית המתחוללת באזורינו תעזור לנו או ח"ו תקלקל?

אנו פותחים השבוע סדרה של 5 פרשות העוסקות בבניין המשכן וכליו. המשכן נבנה כשנה לאחר יציאתו של עם ישראל ממצרים ושימש עוד תקופה מסוימת גם בהיותם כבר בארץ...

המשך קריאה: האם המהפכה האסלאמית המתחוללת באזורינו תעזור לנו או ח"ו תקלקל?
מי יתן טהור מטמא

מי יתן טהור מטמא

בתחילת פרשתנו עסוקים אנו בבנית המשכן ואומרת התורה: "וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים". לא קשה לנו לדעת מהם האילם או מהם עצי השטים, אך מהו התחש שה...

המשך קריאה: מי יתן טהור מטמא
ושכנתי בתוכם

ושכנתי בתוכם

אחד הנושאים המעסיקים את מפרשי התורה בקשר למקדש הוא לדעת אם המקדש הינו חלק מתוכנית הקב'ה מלכתחילה או שמא הוא בא כהמשך לחטא העגל. או במילים אחרות, האם ה...

המשך קריאה: ושכנתי בתוכם
הכרובים; המשכן וכליו

הכרובים; המשכן וכליו

בפרק כ"ה פסוק יח נאמר: "ועשית שנים כרובים זהב..." עיין בפירושו של ראב"ע לפסוק זה ובפירושו לבראשית פרק ג' פסוק כ"ג "... וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים.....

המשך קריאה: הכרובים; המשכן וכליו
כסף

כסף

(א) וידבר ה' אל משה לאמר: (ב) דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי: (ג) וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונ?חשת:...

המשך קריאה: כסף
הר סיני והר המוריה - לפרשת תרומה

הר סיני והר המוריה - לפרשת תרומה

לאחר תיאור מעמד הר סיני בפרשות יתרו ומשפטים, מופיעה פרשת הקמת המשכן, המתחילה בפרשת תרומה, ומסיימת בסיום ספר שמות. האם ישנו קשר בין שני העניינים, בין מ...

המשך קריאה: הר סיני והר המוריה - לפרשת תרומה
לבוא פנימה

לבוא פנימה

פרשת תרומה היא ראש השנה השנתי לחיזוק הנאמנות שלנו והזיקה למקום הקודש והמקדש. מקום מיוחד זה, מהווה לדעת הרמב"ן את המשכו של מעמד הר סיני. הר סיני היה מק...

המשך קריאה: לבוא פנימה
ופניהם איש אל אחיו

ופניהם איש אל אחיו

פרשיות מעשה המשכן שכלולות בספר שמות מיוחדות בריבוי הפרטים הטכניים שבהם. הפירוט החוזר ונשנה של המידות, החומרים ותיאור הכלים מייגע למדי, ולא אחת נפתל הק...

המשך קריאה: ופניהם איש אל אחיו