הדפסה
פרשת שבוע - תרומה

פרשה ומשמעותה לדורינו

בס"ד

פרשת "תרומה"

פרשה ומשמעותה לדורינו

מאת: הרב ראובן הילר

בית הכנסת כתחליף לבית המקדש, המקום של כולנו.

פותחים אנו השבוע סדרה של חמש פרשות העוסקות בבניין המשכן וכליו. המשכן נבנה בעת נדודיהם של עם ישראל במדבר ושימש את עם ישראל במשך 480 שנה עד להקמתו בירושלים של בניין הקבע של בית המקדש. הרמב"ם (ספר המצוות כ') מגדיר את שני תפקידיו המרכזיים של בית המקדש 1) מקום בו יקריבו קרבנות. 2) מקום מרכזי אליו מתאסף עם ישראל כולו לצורך עבודת ד'. בנושא הקרבנות ומשמעותם לדורנו נעסוק כשנגיע לספר ויקרא, אך המטרה השנייה שהיא התכנסות לצורך עבודת ד' מוסברת בתפילת שלמה בחנוכת המקדש (שמואל א' ח') כמטרה המרכזית של בית המקדש. התכנסות דומה לזו מוכרת לנו מהתפילה בבית הכנסת בו מתכנסים אנשים סביב תוכן משותף שהוא עבודת אלוקים וכשם שטיול משותף מגבש את משתתפיו סביב חווית הטבע, כך התפילה המשותפת מגבשת את משתתפיה סביב נושאים רוחניים. הנביא יחזקאל (יא ו) אומר "לָכֵן אֱמֹר כֹּה-אָמַר ה'... כִּי הִרְחַקְתִּים בַּגּוֹיִם וְכִי הֲפִיצוֹתִים בָּאֲרָצוֹת וָאֱהִי לָהֶם לְמִקְדָּשׁ מְעַט בָּאֲרָצוֹת אֲשֶׁר-בָּאוּ שָׁם". אף שהביאור הפשוט לפסוק זה משמעותו שהקב'ה יהיה לעם ישראל למשענת גם בגלות, חז'ל ועם ישראל לדורותיו למדו מכאן את המקור להקמת בתי כנסת כתחליף זמני לבית המקדש . תרגום עוזיאל לפסוק הנ"ל ביחזקאל הינו "ויהבית להון בתי כנישתא תנין לבית מקדשי" כלומר ונתתי להם בתי כנסת במקום בית מקדשי, וכך גם מפרשת הגמרא(מגילה כט.) "וָאֱהִי לָהֶם לְמִקְדָּשׁ מְעַט", אמר רבי יצחק- אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל"

ברוב ארצות הגולה הבינו את מעמדו המיוחד של בית הכנסת כ'מקדש מעט' כפשוטו והיו לכך השלכות הלכתיות רבות ואביא רק כמה מהן. 1) נהגו להשתחוות קמעא בכניסה לביהכ"נ וביציאה ממנו (ספר חסידים תצח) 2) נוהגים בו בכובד ראש כמו בבית המקדש ועל כן לא אוכלים בו ולא מדברים בו דברי חולין ולא מקצרים הדרך ממקום למקום דרכו. 3) כשם שבבית המקדש עבדו רק כוהנים טהורים מכל טומאה, כך יש פוסקים שהחמירו לפחות על החזן שאם הוא בעל קרי, לא ירד לפני התיבה להתפלל, אלא אם כן יטבול במקווה תחילה.

עם ישראל האמין בכל הדורות ש"בכל מקום שגלו - שכינה עמהם" (מגילה כט.) והיכן בבית הכנסת ועל כן בית הכנסת היה בכל הדורות מקום בו חווים אנו בזעיר אנפין את חווית ההתכנסות וחווית עבודת האלוקים שהייתה בבית המקדש. בית הכנסת הוא של עם ישראל, של כולם ולא רק מקום התכנסות של הציבור הדתי. רוצה לחוש בחוויית קרבה לאלוקים?, לדבר אתו, לשפוך את הלב לפניו רוצה לחוש בחוויית התכנסות קבוצה גדולה של אנשים למטרה משותפת של קרבת אלוקים הנך מוזמן לבוא ולבקר בבית הכנסת ואולי עם הזמן תרגיש בו בבית.

שבת שלום