הדפסה
פרשת שבוע - תרומה

כמה כסף נתת לצדקה בחודש האחרון- הרב הילר לפרשת תרומה

עונה על כך באופן יפה בספר תולדות יצחק: שבנותנם לי תרומה מקבלים ממני ואני הוא הנותן והם המקבלים. יש כאן מסר מעניין שכשאדם נותן הוא בעצם מקבל ולכן כשיהודי תורם כסף להקמת המשכן, בבואו למשכן וירגיש שיש לו חלק בהקמתו, סיפוקו יהיה עצום והוא בעצם בבחינת מקבל מלבד ברכת הא-ל שתבוא עליו. תחושה כזו יש גם לכל מי שעוסק במצוות הצדקה שהתורה מצווה עלינו-כי יהיה בך אביון...לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך...כי פתח תפתח את ידך לו (דברים טו, ז-יא) וגם בה רב הסיפוק של מי שיודע שהצליח להציל ילדים מרעב או לשקם משפחה. יאמר אדם אני הלוא טרחתי על כספי ומה ההיגיון שאוותר עליו למען מישהו שלא טרח בו עונה על כך התלמוד (בבא בתרא י.) כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה, כך חסרונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, ולאן ילכו הכספים שיפסיד זה תלוי בו, זכה -הלוא פרס לרעב לחמך לא זכה –ועניים מרודים תביא בית (ישעיה פרק נח) .כלומר אין בהשתדלויות שלנו למנוע את ההפסד שנגזר עלינו, ישנה האפשרות להשתדל לאן ילך הכסף, האם לצדקה או להוצאות בלתי צפויות אחרות וכפי שמנסח זאת המדרש (שיר השירים רבה ו יז) בקצרה ובחריפות תרעא [דלת] דלא פתיחה לצדקה, פתיחה לאסוותא [לרופא]. ועל כן ראוי לכל אדם להרגיל עצמו להפריש מידי חודש כמה מאות שקלים ולתיתם לצדקה וראוי לתת עשירית ממשכורתו.

כמה דרכים לקיום מצוות הצדקה:

1) המעלה היותר גדולה היא להעמיד אדם על רגליו ולסייע לו באופן כזה שאחר כך שוב לא יהיה נזקק ויוכל להתקיים בכוחות עצמו.

2) המסייע ביד בני עניים ללמוד מקצוע טוב, כדי שיוכלו אחר כך לפרנס את משפחתם בכבוד.

3) עזרה במזון, בלבוש, ולחינוך הילדים לתורה ודרך ארץ. במקרים שיש חשש שהכסף ילך לצרכים מיותרים או שליליים, אין לתת כסף אלא רק מצרכים.

4) גם כאשר אין סיכוי שהאדם יצליח לפרנס את משפחתו בלא עזרה, צריך לתת לו צדקה בדרך שתעודד אותו להמשיך לעבוד, ושתגרום לו ולמשפחתו לכבד את עבודתו ולדעת שיש לה ערך. בלא זאת, הוא עלול להעדיף את הכסף הקל שבא מן הצדקה על פני הכסף הקשה שבא מעבודה.

5) עני שמחזר על הפתחים אין לפוטרו בלא כלום, אלא צריך לתת לו מתנה כשיעור שניתן לקנות בו דבר מה לאכול.

במקורותינו מובא שאחדות בעם ישראל מביאה להשראת השכינה בתוכנו וחס וחלילה פרוד מביא גלות. אין כמו עזרה הדדית לקרב לבבות ולהביא אחדות.