הדפסה
פרשת שבוע - תרומה

הכרובים; המשכן וכליו


בפרק כ"ה פסוק יח נאמר: "ועשית שנים כרובים זהב..." עיין בפירושו של ראב"ע לפסוק זה ובפירושו לבראשית פרק ג' פסוק כ"ג "... וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים..." שפירוש המלה "כרוב" הוא שם כללי לכל סוגי הצורות.

מהי הצורה של הכרוב על הכפרת? על זה נאמר "ועשית כאשר הראת בהר", עיין במפרשים מהי צורת הכרוב. הכרוב מבטא את משמשיו של הקב'ה מכל הסוגים כמבואר בנביאים ולכן בקודש הקדשים שהוא מקום השכינה נמצאים לוחות הברית והתורה שניתנו מהקב'ה לבני ישראל, והכרובים שהם משמשיו של הקב'ה שלהם מותר להיות שם. אבל לאדם אסור להכנס לקדש הקדשים אלא פעם בשנה ביום הכיפורים.

המשכן וכליו

הציווי על המשכן וכליו מופיע חמש פעמים: 1) בפרשת תרומה ותצוה. 2) בפרשת כי תשא פרק לא, א-יא בקיצור. 3) בפרשת ויקהל פרק לה, י-כ. 4) בפרק לו מפסוק ח עד פרק לט פסוק לב 5) פרק מ'.

המפרשים תמהו על הכפילות והחזרה באריכות של ציווי המשכן והקמתו.

אולי אפשר לומר שלקב"ה חשוב מאוד שבני ישראל ידעו ויפנימו את המשכן וכליו, ממה הוא עשוי, מהן מידותיו וכו'. העם למד את כל המצוות דרך הקריאה של התורה, וכדי להבין ולזכור צריך לחזור וללמוד שוב ושוב.

ישנה אפשרות של חזרה על אותו פרק ויש אפשרות לחזור על ידי כתיבת הדבר מחדש באופן שונה במקצת. יש עדיפות, במיוחד בנושא שכלל הציבור צריך להפנים, לאפשרות השניה, בגלל החידוש שבכל פרשה. לכן חזר הקב'ה על פרשת המשכן בפרוטרוט חמש פעמים כדי להקל על בני ישראל ללמוד ולדעת.

זו אולי גם הסיבה שפרשת השבת והמועדות חוזרת כמה פעמים ובאריכות יחסית. כדי להקל על הלימוד והידיעה של הדברים המרכזיים לכלל בני ישראל.


לפרשות נוספות לחץ כאן.
מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את פינת פרשת השבוע של הרב ישראל רוזנברג לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.