בשלח

שירת הגאולה - לפרשת בשלח הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

שירת הגאולה - לפרשת בשלח הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

במרכזה של פרשת השבוע, עומדת שירת הים, שהיתה גילוי שכינה עליון ביותר. בכל יום אנו אומרים בפסוקי דזמרא את שירת הים, ואף לאמירה זו יש מעלה עליונה, כדברי...

המשך קריאה: שירת הגאולה - לפרשת בשלח הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
נס וטבע

נס וטבע

קריעת ים סוף המתרחשת שבוע לאחר יציאת מצרים, הינה אחד מהניסים הגדולים ביותר (על אף שהרמב"ם מחשיבו כנס המתרחש בדרך הטבע) כאשר חז'ל מבקשים לבטא שדבר מסוי...

המשך קריאה: נס וטבע
אחדות הנבראים המביאה לאחדות השם

אחדות הנבראים המביאה לאחדות השם

בקטע המקדים את שירת הים בפרשתינו, כתוב: "ויושע ד' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים...". ועלינו להבין שאין הכוונה פה, להצלה פיסית. המושג ישועה שמשתמשת בו ה...

המשך קריאה: אחדות הנבראים המביאה לאחדות השם
ד' הנלחם לכם - הוא הנותן כח לעשות חיל

ד' הנלחם לכם - הוא הנותן כח לעשות חיל

פרשתנו ממשיכה את סדר גאולת ישראל ומתחילה בתיאור הליכתם של בני ישראל במדבר לאחר יציאתם ממצרים ולפני כניסתם לארץ.

המשך קריאה: ד' הנלחם לכם - הוא הנותן כח לעשות חיל
''הנס והאמונה''

''הנס והאמונה''

"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן..." כך בוחרים חז'ל לתאר את גודל הפלא והנס שאירע לבני ישראל על ים סוף. תהליך ארוך של שיעבוד וסבל בא אל...

המשך קריאה: ''הנס והאמונה''
פנינים לפרשת ''בשלח''

פנינים לפרשת ''בשלח''

ארוך שהוא קצר

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''בשלח''
כל תינוק נופל - וקם

כל תינוק נופל - וקם

קריעת ים סוף, ושירת הים שבאה בעקבותיה, היו עליה רוחנית עצומה לעם ישראל.

המשך קריאה: כל תינוק נופל - וקם
''עד בואם אל ארץ נושבת''

''עד בואם אל ארץ נושבת''

בפרשתנו, התורה מספרת על לחם האבירים שהקב'ה האכילנו כשהלכנו אחריו במדבר. "ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש" (שמות ט"ז לא)....

המשך קריאה: ''עד בואם אל ארץ נושבת''
מה תצעק אלי

מה תצעק אלי

בני ישראל יוצאים ממצרים. שנות השעבוד הגיעו לקיצן.< אמנם, כך היו סבורים ישראל, אך פרעה לא היה סבור כן. ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו...

המשך קריאה: מה תצעק אלי
שירת הגאולה - לפרשת בשלח

שירת הגאולה - לפרשת בשלח

במרכזה של פרשת השבוע, עומדת שירת הים, שהיתה גילוי שכינה עליון ביותר. בכל יום אנו אומרים בפסוקי דזמרא את שירת הים, ואף לאמירה זו יש מעלה עליונה, כדברי...

המשך קריאה: שירת הגאולה - לפרשת בשלח