בא

גרות, מילה וקורבן פסח

גרות, מילה וקורבן פסח

"וכי יגור אתך גר ועשה פסח לד' " חיוב כרת, ח"ו, מצוי בתורה כעונש על מעשה אסור. חומרת העבירה בפועל- בקום ועשה על דבר ד' היא המחייבת עונש כה חמור. שני מק...

המשך קריאה: גרות, מילה וקורבן פסח
מעשה אמהות – סימן לבנות

מעשה אמהות – סימן לבנות

סיפור יציאת מצרים, האירוע המכונן של עם ישראל, טבוע כולו במטבען של נשים. ראשית הסיפור, במסירות נפשן של המיילדות העבריות. פרעה נותן להן פקודה מפלה ואכזר...

המשך קריאה: מעשה אמהות – סימן לבנות
''כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב''

''כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב''

"מלמד שאין בית דין של מעלה נכנסים לדין אלא אם כן קדשו בית דין שלמטה את החודש" (מסכת ראש השנה דף ח'). בפרשתנו אנו נפגשים ב"מתנה" הקדושה שנתנה לנו ע"י ה...

המשך קריאה: ''כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב''
מי לא יצא ממצרים?

מי לא יצא ממצרים?

בפרשתנו נותנת לנו התורה, את הנתון המספרי של העם היהודי בזמן יציאת מצרים: "כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף" (שמות יב, לז). שש מאות אלף, היו רק הגברים...

המשך קריאה: מי לא יצא ממצרים?
מצווה קודמת למעשה

מצווה קודמת למעשה

"אמר ר' יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל...". כך פותח רש"י את פירושו לתורה, ולמדנו שכל מה שקראנו עד...

המשך קריאה: מצווה קודמת למעשה
עבדי הקב''ה

עבדי הקב''ה

יציאת מצרים לא הייתה בגדר הפתעה. באחד לחודש הראשון קרא ריבונו של עולם למשה ולאהרון וציווה אותם "החודש הזה לכם", ואף פרש את לוח הזמנים. נצטוו ישראל בעש...

המשך קריאה: עבדי הקב''ה
פנינים לפרשת ''בא''

פנינים לפרשת ''בא''

רכוש גדול – כסימן לגאולה

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''בא''
בין הורים לילדים

בין הורים לילדים

שלשה מתוך ארבעת הבנים שבהגדה מופיעים בפרשתנו (הבן הרשע: י"ב, כ"ו – כ"ז; הבן שאינו יודע לשאול: י"ג, ח'; הבן התם: י"ג, י"ד – ט"ו). הבן הרביעי, החכם, מופ...

המשך קריאה: בין הורים לילדים
ראו כי רעה נגד פניכם

ראו כי רעה נגד פניכם

סוף סוף עבדי פרעה נכנעים. לאחר שבע מכות וההתראה על המכה השמינית - מכת הארבה - נאמר (י, ז):

המשך קריאה: ראו כי רעה נגד פניכם
גרות, מילה וקורבן פסח

גרות, מילה וקורבן פסח

"וכי יגור אתך גר ועשה פסח לד' "

המשך קריאה: גרות, מילה וקורבן פסח