הדפסה
פרשת שבוע - בא

פרשת בא- מכתב גלוי לנשיא אמריקה גורג בוש, הרב ראובן הילר

פרשה ומשמעותה לדורינו - הרב ראובן הילר

פרשת בא

מכיוון שאתה אורח של מדינת ישראל וכידיד אתה אפילו אורח מאד רצוי, ברצוני להציע לך כמה הצעות כיצד לבצע את שליחותך באזורינו בדרך הכי טובה ונעשה זאת דרך לימוד משותף בפרשת השבוע.

עם ישראל שנמצא במצרים רוצה לצאת לארץ ישראל .זוהי כל הזמן בקשתו של משה מפרעה שלח עמי ויעבדני והנה מגיעה מכת בכורות ופרעה נעתר לבקשה ואומר למשה קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את ד כדברכם עם ישראל שבודאי איננו נקמן צריך לשמוח בזה שהנה נתמלאה בקשתו לצאת ממצרים, אך הנה מיד בתחילת פרשת השבוע הבא אנו רואים שד' לא מסתפק בזה אלא גומל למצרים על רשעותם והם טובעים בים "כי אשר ראיתם את מ?צרים היום לא תספו לראתם עוד עד עולם" למה? מדוע יש להרוג את המצרים ולא להסתפק בזה שסוף כל סוף אנחנו יוצאים ממצרים?ד' מלמד אותנו שברשעות יש להילחם. אל לנו להסתפק ולשמוח בשביתת נשק עם הרשעות או בכך שהיא מוותרת לנו במשהו. רשעות יש למגר.

אתה בוש בבואך לארץ תפגוש בטח אנשים חשובים שיאמרו לך את הסיסמא הנבובה "שלום עושים עם אויבים" ואנו מצפים ממך בהכירנו אותך כאדם אמיץ וישר דרך שתהיה חכם יותר מהם ותלמד אותם שעם אויבים צריך להלחם עד חורמה. תספר להם כיצד עשית זאת בארה"ב אחר פיצוץ מגדלי התאומים. תספר להם כיצד אתה עושה זאת בנחישות ובאכזריות באפגניסטן ובעירק ותאמר להם "חברי הישראלים, אתם רוצים שלום צאו קודם למלחמה. יורים עליכם, מנסים לפגוע בכם חסלו בנחישות את כל קיני הטרור כי הם אנשים רעים ורשעים ועם רשעים כאלה לא עושים שלום אלא נלחמים.

אתה כנוצרי אדוק תזכיר להם את הפסוקים בתהילים (קכב) יהי שלום בחילך שלוה בארמנו?ת?יך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך או (שם כט) ד עז לעמו יתן ד יברך את עמו בשלום שמשמעותם ששלום עושים בעיקר בתוך הבית ולאו דווקא עם אויבים ותספר להם על פעולותיך לגיבוש העם האמריקאי ועל גאוות היחידה שהצלחת ליצור בלב האמריקאים ותציע להם שאולי במקום לבזבז זמן ומשאבים בשלום עם אויבים שישקיעו מאמצים גדולים פנימה עבור עם ישראל. ליצור אחדות בתוך האומה, ליצור מערכות חינוך פנים משטרה תחבורה וכו' טובים יותר. תספר להם שבארה"ב נושאי הפנים מהווים את עיקר העיסוק לקראת מערכת הבחירות ולמה שלא יחליפו גם כאן דיסקט ובמקום לדבר כל הזמן על שלום ושלום, שידברו על חינוך, רווחה וכו.

מיסטר בוש, יש לי הרושם שבישראל מעריכים אותך ומכבדים אותך אולי אפילו יותר מאזרחיך שבאמריקה. כידיד, אני מציע לך לנצל את הביקור לדברים שהצעתי לך ואז כולם יודו שביקורך הוכתר בהצלחה. ברוך הבא מיסטר בוש.