וארא

הכל תלוי בנקודת המבט - לפרשת וארא

הכל תלוי בנקודת המבט - לפרשת וארא

פתיחת הפרשה היא בפניה של ה' אל משה, המופיעה בצורה כפולה [1] : וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' . חציו הראשון של הפסוק משתמש בביטויים של מידת הדין...

המשך קריאה: הכל תלוי בנקודת המבט - לפרשת וארא
לקראת פרשת וארא

לקראת פרשת וארא

פרשת "וארא": ברצוני להעלות שתי בעיות שונות העולות מפרשתנו, ולהציע הצעה הבנויה על רעיונות שעלו ב"הר עציון" מאת הרב מדן ראש הישיבה, והרב גרוסמן: א. בשבת...

המשך קריאה: לקראת פרשת וארא
פרשה ומשמעותה לדורנו - פרשת וארא

פרשה ומשמעותה לדורנו - פרשת וארא

למזלנו ד' מקשה את לבב עראפת ואבו מאזן התורה חוזרת בפרשתנו ובפרשת בֹּא שנקרא בשבוע הבא על תופעה מעניינת של התערבות אלוקית בבחירה החופשית של פרעה "וַאֲנ...

המשך קריאה: פרשה ומשמעותה לדורנו - פרשת וארא
עד שיתייאשו מן הגאולה

עד שיתייאשו מן הגאולה

לא קל היה מצבו של משה בפתיחתה של פרשת וארא. שליחותו הראשונה אל פרעה נחלה כישלון חרוץ. הוא עורר תקוות רבות בעם לישועה קרובה, אולם זו לא הגיעה. הוא ניסה...

המשך קריאה: עד שיתייאשו מן הגאולה
שאלת הבחירה החופשית

שאלת הבחירה החופשית

הקשיית לב פרעה: אחת הבעיות הקשות להבנה בפרשתנו היא הקשיית לב פרעה. ענין זה קשה הן מהצד האמוני, בכך שנראה כי אין בחירה ביד האדם וה' מובילו לחטאיו, והן...

המשך קריאה: שאלת הבחירה החופשית
ושמי ה'-לפרשת וארא

ושמי ה'-לפרשת וארא

ושמי ה' - לפרשת וארא בפסוקים הראשונים של פרשת וארא מתואר שוני מהותי בין ההתגלות האלקית בימי האבות לבין ההתגלות למשה ולבני ישראל במצרים. "וארא אל אברהם...

המשך קריאה: ושמי ה'-לפרשת וארא