וארא

מקוצר רוח ומעבודה קשה

מקוצר רוח ומעבודה קשה

שליחותו של משה לא הניבה פירות טובים. המצב אפילו החמיר:

המשך קריאה: מקוצר רוח ומעבודה קשה
גלות מצרים – חיסון עם ישראל

גלות מצרים – חיסון עם ישראל

סוד קיומו של עם ישראל מהווה חידה בעיני האנתרופולוגים. עמים ומעצמות עלו על במת ההיסטוריה האנושית, מלאו תפקידים ראשיים או משניים בהצגת "תולדות האנושות",...

המשך קריאה: גלות מצרים – חיסון עם ישראל
יהודים בגלות – עם ללא תוחלת

יהודים בגלות – עם ללא תוחלת

המעיין בפרשתנו (פרשת וארא) ימצא כי הפרדוקס הקיומי של עם ישראל, המוכר כל כך, ממציאות ימינו וממציאות הדורות האחרונים, קיים היה כבר בדורות קדמונים.

המשך קריאה: יהודים בגלות – עם ללא תוחלת
ברד-תחילת הסוף?

ברד-תחילת הסוף?

בסוף פרשתנו, לפני מכת ברד, הקב'ה שולח את משה להזהיר את פרעה: "כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל האר...

המשך קריאה: ברד-תחילת הסוף?
האני ו''אני ה'''

האני ו''אני ה'''

וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' . וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם. וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ...

המשך קריאה: האני ו''אני ה'''
המכות כגילוי שמו של הקב''ה

המכות כגילוי שמו של הקב''ה

בסוף הפרשה הקודמת יוצא משה מעם פרעה לאחר שביקש ממנו לראשונה לשחרר את ישראל לעבוד את ד' במדבר. על דרישה זו של משה עונה פרעה תשובה שלכאורה הינה אחת, אך...

המשך קריאה: המכות כגילוי שמו של הקב''ה
למען דעת כי אין כד' אלקינו

למען דעת כי אין כד' אלקינו

בפתיחת ספר שמות נאמר "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" כלומר ניתק עצמו מההנהגות אשר הנהיג יוסף, שלימדם שיש משגיח לעולם שאכפת לו מבריותיו. בפת...

המשך קריאה: למען דעת כי אין כד' אלקינו
העלאת הפרטים אל הכלל

העלאת הפרטים אל הכלל

לעומת הנוסח המקובל שאנו רגילים למצא החל מהפרשה הקודמת בכל התורה כולה "וידבר ד' אל משה לאמר" אנו מוצאים בתחילת פרשתנו נוסח שונה "וידבר אלקים אל משה ויא...

המשך קריאה: העלאת הפרטים אל הכלל
בני בכורי ישראל

בני בכורי ישראל

לאחר שיוצא משה מבית פרעה בפעם הראשונה בסוף הפרשה הקודמת הוא מחל בדו שיח עם הקב'ה שנמשך בפרשתינו בטענה שהשליחות לא הצליחה והקב'ה חוזר על ההבטחה שהוא יו...

המשך קריאה: בני בכורי ישראל
שבע מכות ושלש מכות

שבע מכות ושלש מכות

עשר המכות שהכה הקב'ה את מצרים מחולקות בין פרשת וארא לפרשת בא. שבע מכות בפרשת וארא ושלש אחרונות בפרשת בא. מה ראו רבותינו לחלק בין המכות. יתכן שהחלוקה ה...

המשך קריאה: שבע מכות ושלש מכות