הדפסה
פרשת שבוע - וארא

גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה ירחם שמשוביץ

פרשת וארא אינה מתחילה ולא ממשיכה את תשובת ד' לשאלתו של משה. היא מסבירה למשה את משמעות המילה "אמונה" וגם שצפיה או תקוה ואמונה עלולים לפעמים לנגוד אחת את השניה.