הדפסה
פרשת שבוע - שמות

גאולה

גאולה-לפרשת שמות

קיבלת משימה מהמעביד, האם מייד לאחר שיופיע הקושי הראשון תתלונן על המשימה? מסופקני. אבל משה רבינו לא המתין. משה מבקש מפרעה בשם ה' - 'שלח את עמי'. פרעה מסרב ומקשיח את ידו. הוא מצווה על הרעת התנאים, ותכבד העבודה על האנשים, והנוגשים אצים ושוטרי ישראל מוכים. הלחץ הציבורי על משה ואהרון מתחיל - מדוע 'הבאשתם את ריחינו בעיני פרעה'. ומשה מייד שב אל ה', ואומר: 'למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני' (שמות ה,כב). האם הלחץ הציבורי גרם למשבר או האכזבה, כבר הרמב"ן שאל: "אחרי הודיע אלקים את משה פעמים שלא יתן אותם מלך מצרים להלוך מדוע יתרעם?" מה פשר המשבר, הרי הודיעו לו מראש שהעסק לא יהיה פשוט ושפרעה יתנגד. הרמב"ן משיב תשובה מפתיעה. המסר לא הובן היטב, הציפיות היו גבוהות ובמוקד עומד הקושי של אי הידיעה ואכזבה של שלושה ימים ובעיקר הקושי של חוסר הידיעה, וכך כתב:"ולפי דעתי שחשב משה רבינו כי יאמר ה' שלא ישמע אליהם פרעה להוציאם מיד במצותו...עד שיעשה בו נפלאותיו הרבות, אבל חשב כי יביאם עליו תכופות זו אחר זו בימים מעטים...וכשראה שעמדו שלשה ימים והוא ירע להם בכל יום...ולא נתגלה למשה להודיעו מה יעשה, אז חשב משה כי ארוכה היא... וכן ראיתי עוד במדרש  דומה דודי לצבי (שה"ש ב ט), מה צבי זה נראה וחוזר ונראה, כך גואל הראשון נראה להם, וחזר ונכסה מהן וחזר ונראה להם...ולכן כששב משה אל ה' אמר למה הרעותה לעם למהר לשלוח אותי קודם שהגיע הקץ, כי לא היה ראוי לשלוח אותי עד שתרצה להצילם". משה ידע שפרעה יתנגד, אבל חשב שהתהליכים יהיו מהירים, או שלכל הפחות הוא יהיה בסוד העניינים. הוא הנביא הוא השליח הוא צריך לדעת. ופתאום, שלושה ימים של שתיקה. לא מתגלה דבר מאחורי הפרגוד. שלושה ימים של חוסר ידיעה. מכאן הדרך קצרה לפרשנויות, תהיות ומחשבות. אם מדובר בתהליך ארוך אז מה פתאום אני נשלח דווקא עכשיו ואם מדובר בתהליך ארוך אולי עדיף שלא להתחיל בו כלל? ואולי עדיף שלא לטעת תקוות וציפיות ואולי ואולי ומפח נפש, ולמה זה שלחתני. שלושה ימים של שתיקה הן פתח לתהיות. טיבם של שינויים חשובים ועמוקים שהם איטיים ומדורגים. הם נעים קדימה ואחורה ולא הכל ואולי הרוב אינו ידוע. אם אתה משה רבינו תזכה שאחרי שלושה ימים כבר ידברו אותך. אבל ייתכן שהשתיקה תתארך מעבר לשלושה ימים ותתדרש סבלנות ארוכה, וגם אז מי יודע מה ובאיזו מידה באמת נבין. כך גאולתן של ישראל קמעא קמעא, וכך גם גאולת כל יחיד ויחיד. גאולה פירושה יציאה ממצב למצב. יציאה ממצב שאינו עוד מקומך למצב שאמור להיות מקומך. ככל שהמצב הקודם צריך גאולה יותר גדולה, מסתבר שיידרש תהליך ממושך יותר. מדוע כי כדי לעבור למצב חדש נדרשת הכנה. הכנה של העובר ושל סביבתו ויצירת תנאים נאותים, כדי שהמקום החדש יהיה מקום מצמיח. הגעה למקום ללא הכשרה ראויה לא תאפשר צמיחה ברוכה. מי שמתבונן על גלי העליות לארץ ישראל מבחין מייד בכמה סיבוכים מלווה גאולה מהירה. בסופו של התהליך רגע הניתוק הוא חד. אבל עד לרגע הניתוק צריך להכשיר את הלב ליציאה ואחר כך להכשיר את הלב לכניסה ולחיים במקום החדש. מי שעבר דירה או החליף מקום עבודה הרגיש זאת. צריך להשתחרר מהאשליה שהכול מובן וברור בכל רגע ובכל שלב. הלימוד הראשון שלימד הקב'ה את משה הוא שאתה השותף ואתה המנהיג והשליח, אבל גם לך לא מספרים את הכל. תמיד טוב לדעת, וצריך להיזהר מנאיביות או מלהלך כסומא. ההבנה מאירה את האופק ומקלה על הדרך, אבל ביסוד כל גאולה מונחת האמונה.

נכתב ע"י הרב אלי רייף