שמות

פרשת שמות- לחיים

פרשת שמות- לחיים

שמות(שמות א:א-ו:א) נתינה לשם נתינה מאת הרביהונתן גפן "וייטב אלוקים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים" (שמו...

המשך קריאה: פרשת שמות- לחיים
פרשת שמות

פרשת שמות

שמות(שמות א:א-ו:א) על אנטישמיות ו"גלגלי הצלה". בפעם האחרונה שפגשנו את יעקב אבינו ואת שנים-עשר בניו, הם היו בעיצומה של תקופה נהדרת. באופן מפתיע למדי, ה...

המשך קריאה: פרשת שמות
לפרשת שמות

לפרשת שמות

תוכן :

המשך קריאה: לפרשת שמות
''על הגאולה''

''על הגאולה''

בסיום הפרשה טוען משה כלפי הקב'ה על התוצאות הקשות של שליחותו אל פרעה [1] :

המשך קריאה: ''על הגאולה''
מעמד הר סיני ושורשה בעקידת יצחק

מעמד הר סיני ושורשה בעקידת יצחק

ידועה שיטתו של הרמב"ן ביחס לסיפורים המופיעים בספר בראשית, שהם כולם בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים". בדרך כלל ישומה של גישה זו באה לידי ביטוי בניתוח פרטי...

המשך קריאה: מעמד הר סיני ושורשה בעקידת יצחק
גלות מצרים - לשם מה?

גלות מצרים - לשם מה?

בפרשיות הראשונות של ספר שמות אנו קוראים על הגלות הראשונה שבני ישראל היו מצויים בה - במצרים. נשאלת השאלה: לשם מה נועדה גלות זו, מה חטאו ישראל שנגזרה על...

המשך קריאה: גלות מצרים - לשם מה?
תהליך השיעבוד

תהליך השיעבוד

א. תהליך השעבוד- לדרכו של הרמב"ן: בדברינו לפרשת "תולדות" עמדנו על הבדל יסודי בין גישת רש"י והרמב"ן ביחסם לאבות. הפעם נעמוד על הבדל נוסף ביניהם, בדרך ה...

המשך קריאה: תהליך השיעבוד
לקראת פרשת

לקראת פרשת "שמות" תש"ע

פרשת שמות: א. תהליך השעבוד- לדרכו של הרמב"ן: בדברינו לפרשת "תולדות" עמדנו על הבדל יסודי בין גישת רש"י והרמב"ן ביחסם לאבות. הפעם נעמוד על הבדל נוסף בינ...

המשך קריאה: לקראת פרשת "שמות" תש"ע
גאולה

גאולה

גאולה-לפרשת שמות קיבלת משימה מהמעביד, האם מייד לאחר שיופיע הקושי הראשון תתלונן על המשימה? מסופקני. אבל משה רבינו לא המתין. משה מבקש מפרעה בשם ה' - 'של...

המשך קריאה: גאולה
אין להתייאש כלל

אין להתייאש כלל

ההיסטוריה היהודית חוזרת על עצמה. כך מסביר הרמב"ן (בראשית יב ו) את המאמר: "כל מה שאירע לאבות סימן לבנים", שמאורעות האבות חוזרים על עצמם אצל הבנים, וכל...

המשך קריאה: אין להתייאש כלל