ויחי

אהבת ישראל של צדיק וחסיד

אהבת ישראל של צדיק וחסיד

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הקפיד, בין השאר, לקיים בכל מאודו מצוות ביקור חולים וממש לא פסח על אדם אחד בקהילתו הגדולה שלא ביקרו בשעת חליו.< פעם נכנס רב...

המשך קריאה: אהבת ישראל של צדיק וחסיד
התיקון בא ממקום הקלקול

התיקון בא ממקום הקלקול


המשך קריאה: התיקון בא ממקום הקלקול
לסיום ספר בראשית

לסיום ספר בראשית

הקושי הבולט לאורך כל ספר בראשית הוא שבעצם שום דבר לא הולך בדרך ישרה, אלא הכל נעשה בעקיפין ובדרך עקלתון. הדבר בולט במיוחד אצל יצחק ורבקה, יעקב ועשו, וב...

המשך קריאה: לסיום ספר בראשית
הבן של אבא שלו - לפרשת ויחי

הבן של אבא שלו - לפרשת ויחי

בסוף ימיו קורא יעקב ליוסף לצוותו [1] : ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת א...

המשך קריאה: הבן של אבא שלו - לפרשת ויחי
אחדות הכוחות

אחדות הכוחות

בפרשתנו קוראים אנו על ברכת יעקב למנשה ואפרים. התורה מספרת על כך שיוסף מעמיד "את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל". יעקב משכל את יד...

המשך קריאה: אחדות הכוחות
במקביל לציפייה – יש מקום לפעולה

במקביל לציפייה – יש מקום לפעולה

בסוף פרשת וישלח ובתחילת פרשת וישב דומה היה כי ביתו של יעקב אבינו מתמוטט. בניו לא הלכו עוד בדרכיו; יעקב תובע מהם להסיר את אלוהי הנכר אשר בקרבם; ראובן '...

המשך קריאה: במקביל לציפייה – יש מקום לפעולה
פנינים לפרשת ויחי

פנינים לפרשת ויחי

חיים ערכיים

המשך קריאה: פנינים לפרשת ויחי
רועה אבן ישראל

רועה אבן ישראל

לפני מותו, קורא יעקב לבניו ומברך אותם.

המשך קריאה: רועה אבן ישראל
ותיכון מלכותו לעד

ותיכון מלכותו לעד

פרשתנו עוסקת בצואתו של יעקב לבניו לפני מותו. אולם צואה זו אינה כפי שאנו נוטים לחשוב כלולה ב"ברכות" המפורשות, שהרי אלו הן רק בגדר מידות ותיאור אופיים ש...

המשך קריאה: ותיכון מלכותו לעד
אנכי, אעשה כדבריך!

אנכי, אעשה כדבריך!

בפתח הפרשה קורא יעקב ליוסף ודורש ממנו "שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים". כלומר מבקש יעקב מיוסף להשבע לו על המילה, אות הברי...

המשך קריאה: אנכי, אעשה כדבריך!