הדפסה
פרשת שבוע - ויחי

מתי היית לאחרונה בקבר רחל בבית לחם? הרב ראובן הילר לפרשת ויחי

חז"ל במדרש מסבירים את טעמו של יעקב "מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא, צפה יעקב אבינו בית המקדש עתיד ליחרב ובניו עתידים לצאת בגולה והם הולכין אצל אבות ומבקשים מהם שיתפללו עליהם, ואינם מועילין להם. וכיון שהם הולכין בדרך - הם באין ומחבקין קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא, ואומרת לפניו: רבונו של עולם! שמע בקול בכייתי ורחם על בניי.... מיד הקדוש ברוך הוא שומע בקול תפילתה. מנין שכן? דכתיב:"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בנ?יה? כי איננו כה אמר ד' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ד' ושבו מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך נאם ד' ושבו בנים לגבולם". כולנו מכירים את ציור קבר רחל של הבית עם הכיפה מעליו. אלפי שנים היה מקום זה אחד מאתרי הביקור ההכרחיים לכל יהודי שביקר בארץ ושהרגיש צורך להיפגש עם הסבתא הזקנה שלנו. לי זכורים בעיקר שני ביקורים שלי במקום (חוץ מביקורים רבים נוספים) הראשון זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים כשנסענו כיתתי בישיבה התיכונית להכיר בפעם הראשונה את הכותל המערבי, את מערת המכפלה וכמובן את קבר רחל. הביקור האחר שהשאיר בי חותם היה מסע רגלי שעשיתי עם עוד חבר (בימים של טרום אינתיפדה) מירושלים לבית לחם ומשם דרך בית ג'אלה על כנסיותיה ושדותיה חזרה ברגל לשכונת קריית יובל הירושלמית. היום קבר רחל נראה לגמרי אחרת. הכיפה מוסתרת מתחת לטונות בטון ההופכים את המקום לאזור מבוצר ממש שמאפשר גישה בטוחה לקבר למרות עוינות הערבים הגרים בבית לחם הסמוכה ולאחרונה צה"ל התיר באופן חופשי כניסת מכוניות למקום כך שכל אחד יכול לקפוץ לשם באופן בטוח לגמרי- מרחק 10 דקות מירושלים. גם אזור הקבר עצמו עבר שינויים ושיפוצים שמאפשרים לשהות במקום זמן רב יותר מאשר בתנאי הצפיפות שבעבר.

תפילתה של רחל על כלל ישראל עמדה לעמנו בכל הדורות ותעמוד גם בימים אלה לחיילנו המוסרים נפשם להגנת דרום הארץ עד שתתקיים נבואת ירמיהו " ושבו? בנים לגבולם"במהרה בימינו אמן!