הדפסה
פרשת שבוע - ויחי

מתי ברכת בפעם האחרונה את ילדיך הרב ראובן הילר, לפרשת ויחי

פרשה ומשמעותה לדורינו הרב ראובן הילר לפרשת ויחי

השבוע הסתיימה סוף כל סוף שביתת המורים הארוכה והנה, יש לנו שוב אצל מי להפקיד את חינוכם של ילדינו. נכון, גם אנו ההורים קצת מחנכים. גם אנו משתדלים להנחיל לילדינו ערכים, נימוסים וכו' אך את עיקר העבודה אנו משאירים למורי בית הספר. יש משהו שגם המורים לא יוכלו לעשות עבורנו. לברך את הילדים שלנו. לברך מה פתאום בשביל מה צריך את זה מה אני רב או רבנית שאטול לעצמי את התפקיד לברך ובכלל איני יודע איך מברכים והאם זה מועיל

כשנתבונן בספר בראשית אותו אנו מסיימים השבוע, ושעיקר תפקידו ללמדנו הנהגת דרך ארץ מאבותינו בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, (שהלוא את ההלכות והדינים נתחיל ללמוד רק בספר שמות) נראה עד כמה מרובות בו הברכות. רבונו של עולם מברך את האדם הראשון בפריה ורביה בפרשת בראשית וכן את נוח בפרשה הבאה. לאחר מכן מרובות ברכות ד' לאברהם אבינו והוא עצמו מברך את יצחק בנו. יצחק כידוע מברך גם את עשו אך בעיקר את יעקב הן בהיותו אצלו והן בצאתו לחפש אישה בחרן. יעקב מברך את יוסף כשהוא שולח אותו לראות בשלום אחיו ובפרשת שבוע שעבר יוסף מברך את בנימין. בפרשתנו כמות שיא של ברכות. ברכות מרובות של יעקב לפני מותו באופן ספציפי לכל בן ובן ובתוכם באופן מיוחד למנשה ולאפרים בני יוסף. יותר מזה. יעקב מדריך את הדורות הבאים כיצד לברך את ילדיהם "בך יברך ישרא?ל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה" ומסביר רשי: הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלקים כאפרים וכמנשה

ברכה לילדים שונה לחלוטין מחינוך הילדים. בחינוך אנו מתווים דרך עבורם, מייעצים להם כיצד ראוי לנהוג, משתדלים להקנות להם ערכים וכו', ברכה היא התחברות. אתה מרעיף בה על ילדיך את כל תקוותיך מהם, את אהבתך להם ומתפלל לבורא עולם שתקוות אלו יתממשו. בחינוך אנו מעסיקים בעיקר את השכל, בברכה בעיקר את הלב. יכול החינוך להיות קלוקל, נטול ערכים ואתה משתומם איך בכל אופן מתגלים בבן ערכים נעלים כמו אמונה, אהבת הארץ, כבוד למבוגרים וכו'. זה בא מההורים. לא תמיד באופן ישיר ובאמירות מפורשות אלא הרבה פעמים מעצם אווירת הבית ומהברכות שההורים מברכים את ילדיהם.

ניתן לברך מתי שרוצים. כשמתעוררת אהבה או סתם כשמתחשק. יש לעומת זאת ברכה ממוסדת שמופיעה במחזורים בהם מברכים האב והאם את ילדיהם לפני צאתם מהבית לתפילת כל נדרי של יום הכיפורים, ובסידורים רבים מופיעה ברכה שניתן לאומרה מידי שבת לפני הקידוש :לבן – ישימך אל?קים כ?אפרים וכמנשה

לבת – "ישימך אל?קים כ?שרה רבקה רחל ולאה" ואחר כך יאמר: יברכך ה וישמרך:

יאר ה פ?ניו אליך ויחנך: ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום

מה דעתכם לנסות זאת השבת