ויחי

ויחי

ויחי

ויחי(בראשית מז:כח-נ:כו) על "אפריים ומנשה" שבכל דור ודור יעקב חש כי יום מותו הולך וקרב ולכן הוא אוסף סביבו את תריסר בניו, על מנת למסור להם את צוואתו הר...

המשך קריאה: ויחי
פרשת ויחי

פרשת ויחי

בפרשת השבוע אנחנו רואים לאחר שהאחים קוברים את אביהם יעקב חוששים האחים מפני יוסף שיזכור פשעם ולא יחוס עליהם, כמו שרש"י פירש את חששם בפרק נ' פ"ס טז' ד"ה...

המשך קריאה: פרשת ויחי
ברכת הבנים

ברכת הבנים

פרשתנו החותמת את ספר בראשית עוסקת בימיו האחרונים של יעקב כחותם דור האבות, ובברכותיו לבניו שיהוו את דור הבנים בהמשך ההסטוריה. זאת ועוד, הוא חותם תקופה...

המשך קריאה: ברכת הבנים
שמע ישראל, יחוד ה'

שמע ישראל, יחוד ה'

פרשתנו מתארת את ברכת יעקב לבניו. חז'ל בגמרא מוסיפים פרטים נוספים שאינם מתוארים בתורה [1] :

המשך קריאה: שמע ישראל, יחוד ה'
מי מצפה לישועת ה'?

מי מצפה לישועת ה'?

מי מצפה לישועת ה'? 'לישועתך קיויתי ה' '( בראשית, מט, יח) הרב שמואל בירנבוים לפרשת ויחי פסוק זה נמצא בברכתו של יעקב, ולכאורה אין פה כל בעיה, לא בעיה רע...

המשך קריאה: מי מצפה לישועת ה'?
'יעקב אבינו לא מת'

'יעקב אבינו לא מת'

יעקב אבינו לא מת/ פנינה נויבירט פרשת ויחי עוסקת, בין היתר, בפטירת יעקב. עיון מדוקדק בפשט הכתוב מגלה, כי אמנם מתוארת גויעתו ואסיפתו של יעקב, אך אין כל...

המשך קריאה: 'יעקב אבינו לא מת'
פרשת ויחי תש

פרשת ויחי תש"ע

מי מצפה לישועת ה'? הפעם ברצוני להתייחס לפסוק הקצר בתנ"ך, פסוק בן שלש מילים בלבד (ואגב הוא אינו יחיד.מצא...):  לישועתך קיויתי ה' ( בראשית,מט,יח)...

המשך קריאה: פרשת ויחי תש"ע
מלכותו לעד

מלכותו לעד

פרשתנו עוסקת בצואתו של יעקב לבניו לפני מותו. אולם צואה זו אינה כפי שאנו נוטים לחשוב כלולה ב"ברכות" המפורשות, שהרי אלו הן רק בגדר מידות ותיאור אופיים ש...

המשך קריאה: מלכותו לעד
הפרדה איננה גזענות

הפרדה איננה גזענות

פרשתנו מסיימת את ספר בראשית המוביל אותנו מבריאת העולם ועד ליצירתו של עם ישראל. נכון, העם היהודי נוצר בגלות מצרים. גם מדינת ישראל נוצרה בגלות כפי הכרזת...

המשך קריאה: הפרדה איננה גזענות
וחיי עולם נטע בתוכנו

וחיי עולם נטע בתוכנו

פרשתנו המסיימת את ספר בראשית, עוסקת בעיקרה בפטירתם של יעקב אבינו ושל יוסף הצדיק.

המשך קריאה: וחיי עולם נטע בתוכנו