מקץ

פרשת מיקץ

פרשת מיקץ

מספיק כבר להשמיץ אחד את השני- אחד מרגעי המתח היותר גדולים בפרשתינו הינו המפגש הראשון בין יוסף לאחיו ואתה מחכה לדרמה והדרמה לא מתרחשת. האחים לא מזהים א...

המשך קריאה: פרשת מיקץ