הדפסה
פרשת שבוע - מקץ

פרשת מיקץ

מספיק כבר להשמיץ אחד את השני- אחד מרגעי המתח היותר גדולים בפרשתינו הינו המפגש הראשון בין יוסף לאחיו ואתה מחכה לדרמה והדרמה לא מתרחשת. האחים לא מזהים את יוסף למרות שהוא בהחלט מזהה אותם "וַיַּכֵּר יוֹסֵף אֶת אֶחָיו וְהֵם לֹא הִכִּרֻהוּ" הגר"א בספרו "קול התור" טוען שהסיבה לכך איננה רק כי יוסף התבגר, או כי לבש בגדים מצריים, אלא טעותם נבעה מאופן ההסתכלות השטחית הבוחנת את האדם לפי חיצוניותו ולא לפי פנימיותו. יוסף לבוש כגוי, כנראה שגם נימוסיו, לשונו והתנהגותו הם כשל גוי, אך ליוסף יש פנימיות יהודית גדולה וחשובה שעל כן הוא נקרא במקורותינו תמיד בשם 'יוסף הצדיק' ועל כן כואב לו מאד שרק הוא רואה בהם יהודים אחים והם לא מסוגלים לראות את פנימיותו ולהבין שגם הוא אח שלהם.  הגר"א אומר שראיה חיצונית זו היא שורש פרוד הדעות שיהיה בימות המשיח קרי בדור שלנו.  החברה שלנו מורכבת מקבוצות שונות וכל קבוצה רואה את עצמה ואת סגנון חייה כאמת הבלעדית שהעם כולו חייב לנהוג על פיו ולא מצליחה להיכנס לעיניים של קבוצות אחרות ולראות את היהודי ואת האמת שבהם. איזה מלחמות נוראיות היו בשלב שלפני הקמת המדינה בין הרוויזיוניסטיים לבין הסוציאליסטים. איזו שנאה הייתה בין בן גוריון לבגין, איזה פער מחשבתי קיים בין אוהדי ארץ ישראל השלימה לאנשי שלום עכשיו ואיזה נתק קיים עד היום בין היהדות החרדית לחילונית. כל צד משוכנע שהמוסר והצדק והיהדות האמיתית נמצאים אצלו ולא אצל יריבו וכך מדשדשים אנו בשנאת אחים. רק כשיהודה ניגש ליוסף ותובע פתרון לשנאה ובעצם (עפ"י הפרשנים) מאיים על יוסף במלחמת אחים, רק אז באה ההתוודעות של יוסף לאחיו והם מתאחדים מתוך הבנה שלאמת יש ניואנסים וגוונים שונים. החברה במדינת ישראל היום נמצאת במשבר פרוד נורא. יש לעיתים תחושה של שני עמים שמדברים בשפות שונות. האם אי אפשר להתחשב אחד בצרכי השני אדם שמאמין שאסור לו לשמוע שירת נשים מדוע לכפות עליו את זה? סטודנטים באוניברסיטת חיפה  שביקשו שעתיים בשבוע חדר כושר לגברים בלבד מדוע למנוע את זה מהם? דתיים שרוצים שעתיים בשבוע בהוד השרון ברכת שחיה שישחו בה שעה לגברים בלבד ושעה לנשים בלבד למה לא להתחשב בהם למה לפתוח דווקא במרכז העיר ליד בית כנסת מרכזי חנות לממכר חזיר לפני הפיצוץ, לפני מלחמת אחים, לפני נתק מוחלט שאי אפשר יהיה לרפאו, בואו ונתוודע איש אל רעהו ונדע שגם יוסף הוא אח וגם שמעון וגם יהודה למרות ששונים הם מאד זה מזה. דווקא הפגישה שלנו על שולחן אחד וראיית הדברים הרבים שכן מחברים בינינו היא זו שיכולה להביא אותנו להיות באמת עם אחד.

שבת שלום

נכתב ע"י הרב ראובן הילר