וישב

פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב

פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב

תחילת הפרשה מתארת את אהבתו הרבה של יעקב ליוסף, שבאה לידי ביטוי בכתונת הפסים שעשה לו, ובשנאת האחים ליוסף.

המשך קריאה: פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב
יהודה ובניו

יהודה ובניו

בפרק לח פסוק א' נאמר: "ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדולמי ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה". כאן? הקשר...

המשך קריאה: יהודה ובניו
יהודה ובניו

יהודה ובניו

בפרק לח פסוק א' נאמר: "ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדולמי ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה". כאן? הקשר...

המשך קריאה: יהודה ובניו
פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

תחילת הפרשה מתארת את אהבתו הרבה של יעקב ליוסף, שבאה לידי ביטוי בכתונת הפסים שעשה לו, ובשנאת האחים ליוסף. הגמ' במסכת שבת [1] רואה ענין זה בביקורת: ואמר...

המשך קריאה: פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
מה מותר לעשות בכדי לחלץ את גלעד שליט מהשבי בעזה

מה מותר לעשות בכדי לחלץ את גלעד שליט מהשבי בעזה

בהמשך רואים אנו כיצד מתרקמת תוכנית מתוחכמת איך לחלץ את דינה אחותם כשכל האחים ובודאי גם יעקב שיושב איתם ומודע לתוכניתם שותפים לה. דינה נמצאת כבת ערובה...

המשך קריאה: מה מותר לעשות בכדי לחלץ את גלעד שליט מהשבי בעזה
פרשת

פרשת "וישב"-חנוכה, הרב ראובן הילר שליט"א

בתשובה לשאלה יש להביט על מכלול השיקולים שהביאו את חז"ל לתקן חג חדש. נכון, אכן היה בבית המקדש נס כששמן שהספיק להדלקת שמונה נרות ליום אחד, דלק שמונה ימי...

המשך קריאה: פרשת "וישב"-חנוכה, הרב ראובן הילר שליט"א
פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

תחילת הפרשה מתארת את אהבתו הרבה של יעקב ליוסף, שבאה לידי ביטוי בכתונת הפסים שעשה לו, ובשנאת האחים ליוסף.

המשך קריאה: פשט וסוד בכתונת פסי''ם - לפרשת וישב הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
גלוי ונסתר בתורה ובמציאות ירחם שמשוביץ

גלוי ונסתר בתורה ובמציאות ירחם שמשוביץ

פרשתנו עוסקת כולה בהכנות לקראת הגאולה השלמה. היא מראה לנו איך השבטים מתארגנים בשתי מערכות קוטביות זו מול זו כאשר בשלב זה כל האחים מתאספים מסביב ליהודה...

המשך קריאה: גלוי ונסתר בתורה ובמציאות ירחם שמשוביץ