הדפסה
פרשת שבוע - וישב

פרשת וישב

האם נחנך לסובלנות ולפלורליזם?

הברייתא במסכת שבת (דף כא:)המלמדת את דיני הדלקת נרות חנוכה מסבירה שישנן 3 דרגות בחיוב המצווה.  1) עיקר הדין-כל יום נר אחד לכל בני הבית. 2) מהדרין- נר אחד כל יום עבור כל אחד מבני הבית. 3) מהדרין מן המהדרין-מוסיף והולך. ביום הראשון נר אחד, בשני שתי נרות וכן הלאה. כידוע מנהג  ישראל להדליק כמו המהדרין מן המהדרין וזה דבר תמוה כי בשאר המצוות אין רוב הציבור מחמיר כמהדרין ומדוע בנר חנוכה כולנו נוהגים בדרגת ההידור הגבוהה ביותר? התשובה לכך קשורה בהבנת מהות חג החנוכה. למילה 'חנוכה'  ישנן כמה משמעויות. המשמעות הפשוטה הינה ע"ש חנוכת המזבח אותו טיהרו החשמונאים כידוע בכ"ה בכסלו, אך אין ספק שבמשמעות שם זה כלול גם המושג 'חינוך'. עם סיום המלחמה ביוונים עושים המכבים חשבון נפש מה גרם לרובו של העם להיגרר אחר התרבות היוונית- דבר שהביא לכך שבראשית המרד רק מעטים השתתפו בו.  מסקנתם הייתה שרוח העם נמוכה ודרגתו הרוחנית הינה בשפל גדול ועל כן עם כל השמחה על הניצחון הצבאי, כדי לשמור על הישגיו מוכרחים לעסוק הרבה בהרמת רוח העם ועל כן הסיתו החשמונאים את ההודאה על נס הניצחונות ומיקדו אותו בדבר שנראה קצת שולי כמו נס פך השמן והדלקת נרות החנוכה. הסיבה לכך היא כי הנר מסמל את החכמה, את הרוחניות והוספת נר בכל יום מסמלת שעל ידי עוד אור ועוד אור אפשר להאיר בסוף את רוחו של העם כולו.  איך אנחנו נחנך את ילדינו? הסיסמה הנפוצה היום באגף לפיתוח תכניות לימוד הינה סובלנות ופלורליזם. פלורליזם פרושו שישנם הרבה אמיתות ועל התלמיד להכיר את כולן ולדעת שאין אמת מוחלטת. סובלנות מובנה קצת שונה. אני סבור שהאמת איתי אך אכבד גם את דעתך. גם אם יש קורטוב של צדק בשתי האסכולות הללו, מבחינה חינוכית שתיהן אסון. בפלורליזם מרגיש האדם תחושת חוסר שייכות. הוא אינו מתחבר לכלום, הוא חסר בית, הוא כמו חייל מהאו"ם שאיננו מבין מה הוא עושה באזור שבמחלוקת. הסובלנות גם היא מסוכנת כי בה האדם מחליט שאמת והצדק אצלו ובכך הוא חוסם עצמו מלנסות להיות מושפע מדעות אחרות והשקפת עולמו נשארת דלה ומצומצמת. החינוך הנכון הינו זה המשלב בין דרך ברורה ומוצקת לבין פתיחות. עלינו לשייך את הנער לקבוצה מסוימת ולהבהיר לו 'אתה בן העם היהודי'. 'תרגיש שכאן ביתך'. 'זוהי המסורת והערכים של העם שלך'. 'זוהי שפת האם שלך וכאן השורשים שלך' ויחד עם זה  אני מנחיל לו ערכים של פתיחות, של עין טובה הרואה דברים חיוביים בכל בני האדם מהם הוא מוכן להיות מושפע בלי שיאבד את נקודת הזהות העצמית שלו.