הדפסה
פרשת שבוע - וישב

פרשת "וישב"-חנוכה, הרב ראובן הילר שליט"א

בתשובה לשאלה יש להביט על מכלול השיקולים שהביאו את חז"ל לתקן חג חדש. נכון, אכן היה בבית המקדש נס כששמן שהספיק להדלקת שמונה נרות ליום אחד, דלק שמונה ימים, אך ברור ללא כל ספק שסיבה זו לבדה לא הייתה הגורם המרכזי לתקנת החג. כשנתבונן נראה כי שני דברים מרכזיים אפיינו את מרד החשמונאים. הראשון הינו הנס הצבאי בו מעטים כל כך הצליחו להביס צבא ענק, מאומן וחמוש כמו הצבא היווני. המאפיין השני הינו סיבת המרד ומכל המקורות הרבים שבידינו על מרד זה עולה שהיה כאן מאבק בין התרבות המתירנית/אלילית של היוונים לבין התרבות הצנועה, הקדושה ושומרת המצוות של העם היהודי. הניסיון של היוונים שבחלקו צלח להחדיר את תרבותם לתוך העם היהודי ואפילו בכפייה, היווה את הגורם המרכזי למרד. הבעיה הגדולה שעמדה בפני החשמונאים הייתה שרוב העם לא היה איתם. תרבות המודרנה של יוון משכה אחריה את ליבו של רוב העם היהודי שהתנגד למרד ועל כן יהודה המכבי בראשית דרכו נלחם עם כמות לוחמים זעירה יחסית. נכון שלאט לאט הצטרפו רבים לשורותיו של יהודה המכבי אך עדיין רוב העם לא היה שם ועל כן כשהסתיימה המלחמה, הבינו חכמי ישראל שניצחון צבאי תועלתו מועטת אם רוח העם נפולה,אם ישנו פער אדיר בשאיפות הרוחניות בין חלקי העם השונים ועל כן בהדלקת הנרות ודווקא בהדרגה של עוד נר ועוד נר ראו את דרך הפתרון של הנחלת הרוח היהודית צעד אחר צעד לעם ישראל כולו.

בימים ההם-בזמן הזה. התמונה כל כך דומה. ישנו ציבור קטן יחסית שהערכים עליהם חינכו החשמונאים אז, הינם ערכיו כיום. ציבור זה סולד מאורח החיים המתירני שפוגע אנושות בקדושת הנישואין. ציבור זה מתנער מתרבות אירופה/אמריקה שכל כך פשתה בתוכנו ושואף לחזור למורשת ישראל סבא. ציבור זה אוהב את ארץ ישראל כולה ולא מוכן לתת אפילו חלקים ממנה לערבים והוא נחוש בכך גם מול לחץ אמריקאי/אירופאי. ציבור זה שהינו קטן כפי שהיו החשמונאים בתחילת דרכם, משוכנע שע"י הסברה נכונה ניתן לשכנע את עם ישראל כולו שדרכו היא דרך האמת. שכנוע זה יהיה כמו נרות החנוכה, שלב אחרי שלב, אור ועוד אור ועוד אור עד שהלבבות של כולנו יפתחו להיות ממשיכיהם של החשמונאים.