הדפסה
פרשת שבוע - וישב

יהודה ובניובפרק לח פסוק א' נאמר: "ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדולמי ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה". כאן?

הקשר הפשוט הוא כזה: יהודה הוא הגורם הישיר למכירת יוסף למצרים. יהודה הוא זה שעתיד לעמוד מול יוסף במצרים, ויהודה הופך למנהיג האחים כנגד יוסף שעתיד להיות המנהיג שכנגד. לכן, מספרת לנו התורה את אשר אירע ליהודה.

אולם מה החשיבות בכל סיפור המעשה? בפשטות אפשר לומר שאגב הסיפור על משפחת יהודה מספרת התורה על גדלותו שהודה שתמר צדקה ממנו. אך יתכן שיש בסיפור נקודה מרכזית נוספת. יהודה נשא בת איש כנעני. אמנם חלק גדול מהראשונים טוענים שהכונה "תגר" סוחר כי בני יעקב לא היו נושאים בנות כנען שהיו שנואות על אבותיהם. אולם יש אחרים שסוברים שנשא בת איש כנעני ממש וזו גם אחת מנפילותיו. לפי זה, שלשת בניו ער, אונן ושלה היו בני כנענית. יהודה משיא לער אשה בשם תמר. על תמר לא נאמר שהיתה כנענית לעומת בת שוע. זה מחזק את דברי המדרש שהיתה בת עילם בן שם, כלומר לא היתה כנענית.

אילו היתה תמר יולדת לאחד מבני יהודה היה לילדיהם קשר לצד הכנעני של הסבתא שלהם בת שוע. מספרת התורה, שהקב'ה גלגל שסוף הסיפור שפרץ וזרח שהם ממשיכיו של יהודה הם בני יהודה ותמר וממילא המשך ההנהגה של יהודה אין מעורב בה יחוס כנעני, שהאבות ראו בו דבר רע ביותר.

לסיכום מלכות יהודה, דוד ובניו אין בהם מהכנעניות.

לפרשות נוספות לחץ כאן.
מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את פינת פרשת השבוע של הרב ישראל רוזנברג לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.