וישב

פרשת וישב

פרשת וישב

פרשת וישב היחס שלנו למעצר כמה רבנים הרב ראובן הילר פרשה ומשמעותה לדורנו כולנו מזועזעים ובעיקר מתביישים מעובדת מעצרם לאחרונה של רבנים בעלי מעמד חשוב שה...

המשך קריאה: פרשת וישב
בית הס?הר

בית הס?הר

(כ) ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר אסירי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר: (כא) ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר:...

המשך קריאה: בית הס?הר
חולמים ולוחמים

חולמים ולוחמים

ישנן פעמים בחיים שאדם עומד מול המציאות, והוא מעוניין לשנות, לשפר, לתקן, את עצמו ואת העולם. אך כשהוא בא להתמודד מול הקשיים והמכשולים שנערמים בפניו, נדמ...

המשך קריאה: חולמים ולוחמים
זכותו של הילד לשוויון

זכותו של הילד לשוויון

פרשתנו פותחת את סדרת הפרשיות המתארות את ירידתם של בני ישראל למצרים. חז'ל בגמרא [1] מתייחסים להשתלשלות מאורעות אלו בצורה שיש מקום להבינה:

המשך קריאה: זכותו של הילד לשוויון
בחיפוש אחר האחוה

בחיפוש אחר האחוה

פרשת מכירת יוסף הנה מפרשיות התורה היותר קשות, הן להבנה והן ל"עיכול". אך ראשית, לפני בואנו לעסוק בה, עלינו לדעת ולסייג את דברינו בכך שבני יעקב הינם צדי...

המשך קריאה: בחיפוש אחר האחוה
פנינים לפרשת ''וישב''

פנינים לפרשת ''וישב''

מגורי קבע - רק בישראל "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" רבי שניאור זלמן מלאדי העיר, שלא במקרה כתבה התורה "מגורי אביו", שכן למלה "מגורים" משמעות משולשת: לשון...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''וישב''
על לשון הרע, על שנאת חינם ועל מחלוקת

על לשון הרע, על שנאת חינם ועל מחלוקת

ר' ישראל מאיר הכהן מראדין, זצ"ל, הקדיש חלק ניכר משנותיו למאבק בלשון הרע, שאת המצוות הקשורות בו ראה כמצוות שאין להן הופכין וראויות להשתדלות. כך בספר "ח...

המשך קריאה: על לשון הרע, על שנאת חינם ועל מחלוקת
גר ותושב

גר ותושב

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו". המושגים גר ותושב במובן המוסרי הם גמישים ומתחלפים. "אשרי יושבי ביתך". אשרי אדם שמרגיש את עצמו לתושב קבוע בבית הכנסת ובית ה...

המשך קריאה: גר ותושב
ריב [מלחמת] אחים

ריב [מלחמת] אחים

נושא מאוד חשוב שיש ליתן את הדעת עליו תמיד, ובמיוחד בימים אלו, הוא הריב שפרץ בין האחים, בני יעקב אבינו, הידועים כשנים עשר שבטי י-ה, ריב זה התדרדר עד לכ...

המשך קריאה: ריב [מלחמת] אחים
פרשת וישב

פרשת וישב

האם נחנך לסובלנות ולפלורליזם? הברייתא במסכת שבת (דף כא:)המלמדת את דיני הדלקת נרות חנוכה מסבירה שישנן 3 דרגות בחיוב המצווה. 1) עיקר הדין-כל יום נר אחד...

המשך קריאה: פרשת וישב