הדפסה
פרשת שבוע - וישלח

וישלח - וישב הרב שי פירון

פרשיות וישלח - וישב מפגישות אותנו עם ריב אחים. פרשת וישלח עוסקת במחלוקת שבין יעקב ועשיו. יעקב ועשיו, תאומים מבטן ולידה, משקפים שני צדדים של המציאות. הסכסוך בניהם נובע בעיקר מהעובדה ששניהם מייצגים שני עמים, שתי תפיסות שונות במהותן. יעשב מתכונן למפגש בשלשה דרכים: מלחמה, תפילה ודורון. תחילתו של מפגש יעקב ועשיו כרוך במתח רב וסופו בפיוס. מכאן ואילך, הופכת מערכת היחסים שבין יעקב לעשיו למערכת קורקטית ומרוחקת. נוצרת מציאות המביאה ל"שלום קר". מציאות זו מאפשרת יצירת מערכת יחסים ענינית מחד והימנעות מהשפעות שליליות מאידך. התקרבות יתר, עלולה לגרום לשחיתות, לקלקול, לשיבוש ערכי ורוחני, וראשית ימי השופטים יוכיחו. מאידך, אין להתעלם מהעובדה שמערכת יחסים זו יוצרת שני עמים במקום שני אחים.

מערכת היחסים בין בני יעקב מתערערת על רקע החלומות ומשמעותם. האחים לא מוכנים לקבל את פשר חלומותיו של יוסף. המחלוקת בין האחים הובילה לצעדים קיצוניים שרק ההנהגה האלוקית סיבבה לטוב. ברור שמערכת היחסים בין יוסף לאחיו הינה תשקיף של מחלוקת ערכית הנוגעת לתפיסות עולם שונות בבסיסן.מכאן ואילך, לכל אורך ההיסטוריה היהודית נפגש במחלוקות בין אחים. בכל פעם המחלוקת חריפה וקשה. בכל פעם מאיים צל הפילוג על עצם קיומו של העם היהודי. המחלוקות האידאולוגיות נחלקו לשניים. מחלוקות הלל ושמאי הינם דגם למחלוקת אידאולוגית שלא מובילה לקיטוב חברתי ולאומי: “אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי" (יבמות, א',ז'). לעומת זאת, מחלוקות רבות, הובילו לקיטוב חברתי, להחרמות ולפילוג חריף.התשתית הראשונית שהביאה להקמתה של מדינת ישראל היתה החלום המשותף של העם היהודי לרבדיו: שיבה לציון ובנית בית לאומי. אולם, ככל שחלפו השנים החלו להתגלות בקיעים בחלום המשותף. דוקא בסמוך לשנת היובל, החלו מערערים על עצם החיים המשותפים. יש שרוצים לקדש את "הסטטוס קוו”. מערכת יחסים קורקטית שנועדה להסדיר את מערכת החיים בין הקבוצות השונות בעם. לגישה זו יתרון נקודתי וחסרון רוחני וערכי. מוטיב האחווה הולך ומתפוגג. זאת ועד, ההיסטוריה הקצרה מלמדת ששלום קר לא עומד במבחן בימים בהם המחלוקת האידאולוגית קשה ונוקבת. "שלום קר" מתאים למערכת היחסים בין שני עמים ולא למערכת היחסים בין שני אחים.במחלוקת בין אחים, ישנם כללי יסוד ואנו נעמוד על אחד מהם: עלינו להבין, לעומק, את חלומותיו של האחר. פעמים רבות אנו מתייחסים לסיסמאות, למינוחים חיצוניים ולא למהויות. רק אם נדע לחדור אל עומק החלומות של האחר, נוכל ליצור חברה בה השיח הערכי והתרבותי ראוי ונכון. במדרש מצינו השוואה בין חלומו של יוסף לבין חלום שיבת ציון. חלומו של יוסף כמעט והמיט אסון על העם היהודי. חלום שיבת ציון עלול להתמוטט אם לא נגבש עקרונות מוסכמים למימוש החלום.


"אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה"