וישלח

ויאבק איש עמו עד עלות השחר

ויאבק איש עמו עד עלות השחר

מדרשי האגדה והפרשנים כולם ביארו כי המאבק בין המלאך ובין יעקב אינו אירוע היסטורי בלבד, אלא אירוע קוסמי. המאבק מייצג את העתיד להיות- חייו של עם ישראל יה...

המשך קריאה: ויאבק איש עמו עד עלות השחר
פרשה ומשמעותה לדורנו

פרשה ומשמעותה לדורנו

מה עושים בכדי למנוע אונס המדינה כולה מזועזעת ממקרה האונס שארע בסוף השבוע שעבר. השאלה הגדולה שכולנו צריכים לשאול את עצמנו מה גורם לבחור 'איכותי' מבית ט...

המשך קריאה: פרשה ומשמעותה לדורנו
פרשת וישלח

פרשת וישלח

טענת יעקב כנגד שמעון ולוי- האם בגלל ענישת חפים מפשע? פרשיה נוספת בה כדאי לעמוד על עמדתו של יעקב בעת משבר היא בפרשת דינה, בפרק לד, בה מתווכח יעקב עם שמ...

המשך קריאה: פרשת וישלח
הסירו את אלהי הנכר והטהרו והחליפו שמלותיכם

הסירו את אלהי הנכר והטהרו והחליפו שמלותיכם

(א) ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך: (ב) ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר...

המשך קריאה: הסירו את אלהי הנכר והטהרו והחליפו שמלותיכם
בעיני אלקים ואדם

בעיני אלקים ואדם

פרשתנו מיוחדת היא בכך שבה מופיע בפעם הראשונה השם "ישראל". הוא מופיע אגב פעמים. בפעם הראשונה לאחר "ויאבק איש עמו עד עלות השחר", אותו האיש המזוהה ע"י חכ...

המשך קריאה: בעיני אלקים ואדם
שמא יגרום החטא!

שמא יגרום החטא!

בתחילת פרשתנו מתכונן יעקב למפגש עם עשו ואומר לנו הכתוב "וירא יעקב מאד וייצר לו" וכן אומר יעקב "כי ירא אנכי אותו", כלומר שהוא מתיירא מפני המפגש הצפוי ע...

המשך קריאה: שמא יגרום החטא!
מעשה שכם

מעשה שכם

פרשתנו כוללת בתוכה את אחת הפרשיות השנויות במחלוקת ביותר במקרא; פרשת שכם, שאפילו יעקב ובניו נראים בה חלוקים, עד כדי שיעקב ובעקבותיו משרע"ה בבואו לברך א...

המשך קריאה: מעשה שכם
ועלו מושיעים

ועלו מושיעים

פרשתנו פותחת בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשו אחיו. לאחר גלות של עשרים שנה בחרן, מכין עצמו יעקב פיסית, נפשית ורוחנית לפגישה מחודשת עם אותו האח שבגללו יצא...

המשך קריאה: ועלו מושיעים
מה היה חסר בצדקותו של יעקב

מה היה חסר בצדקותו של יעקב

לאחר 20 שנות גלות מאונס בחוץ לארץ, חוזר יעקב אבינו לגור בארץ ישראל. לפני כשבועיים קראנו בתורה על הנסיבות שאילצו את יעקב לברוח מהארץ. קראנו על עשו שהצל...

המשך קריאה: מה היה חסר בצדקותו של יעקב
כף ירך יעקב

כף ירך יעקב

פרשת וישלח נראית כפרשה המדגימה את מכלול הבעיות של השיבה מן הגלות. ובבחינת התראתו של הרמב"ן: "כל מה שאירעה לאבות, אירעה לבנים" אנו יכולים להסיק לזמננו...

המשך קריאה: כף ירך יעקב