תולדות

הקול קול יעקב והידים ידי עשו

הקול קול יעקב והידים ידי עשו

כאשר אנו מתבוננים בהפטרת השבת, שוב נראה כי הקשר בינה לפרשה הינו שטחי, משום שפס' אחדים ממנה מזכירים את הפרשה, בכך שאומר הנביא: "הלא אח עשו ליעקב נאם ד'...

המשך קריאה: הקול קול יעקב והידים ידי עשו
הבכורה .

הבכורה .

בפרשת מכירת הבכורה

המשך קריאה: הבכורה .
לדמותו של אברהם אבינו

לדמותו של אברהם אבינו

בפרשת השבוע נאמר ליצחק שישאר בארץ והקב'ה ישמור עליו בזכות אברהם [1] :

המשך קריאה: לדמותו של אברהם אבינו
פנינים לפרשת ''תולדות''

פנינים לפרשת ''תולדות''

ושננתם לבניך "ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" התורה קובעת שני דברים. האחד: "יצחק בן אברהם" – יצחק הוא בנו של אברהם מן הבחינה הביולוגית....

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''תולדות''
זעקת סדום ועמורה ותפילתם של צדיקים

זעקת סדום ועמורה ותפילתם של צדיקים

הקב'ה גזר על תושבי סדום שיאבדו מן העולם. ובכל זאת אילו היו נמצאים בערים אלו אפילו רק עשרה צדיקים, כבר היה נושא הקב'ה לכל המקום בעבורם "לא אשחית בעבור...

המשך קריאה: זעקת סדום ועמורה ותפילתם של צדיקים
יצחק יעקב ועשיו הרב ישראל רוזנברג

יצחק יעקב ועשיו הרב ישראל רוזנברג

בפרק כה פסוק כז נאמר: "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים" ההקבלה בין עשו ויעקב אומרת כמו שאיש שדה הפוך מיושב אהלים כך...

המשך קריאה: יצחק יעקב ועשיו הרב ישראל רוזנברג
תורה ועבודה או תורה בלבד?

תורה ועבודה או תורה בלבד?

הדמות המרכזית בפרשתינו הינה יצחק והתורה מדגישה את השוני הגדול בין סגנון חייו לזה של אביו אברהם. אברהם יושב בבאר שבע –מקום מפגש דרכים כי כל עניינו לעשו...

המשך קריאה: תורה ועבודה או תורה בלבד?
וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת

וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת

בפרשתנו מופיע אחד העניינים המרכזיים להבנת כוונת הסיפור המקראי. ידוע הכלל המסורתי שלפיו כל פרשה נקראת על שם אחת המילים או צירופי מילים המשמעותיים הראשו...

המשך קריאה: וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת
עיקר וטפל בסיפור גניבת הברכות על ידי יעקב ורבקה, הרב ראובן הילר

עיקר וטפל בסיפור גניבת הברכות על ידי יעקב ורבקה, הרב ראובן הילר

כשנעיין בסיפור גניבת הברכות נראה שהוא נתון בתוך סנדוויץ של שני סיפורים על עשו. הסיפור ראשון (כו לד) הינו על עשו שנושא שתי נשים מבנות חת בניגוד לרצון ה...

המשך קריאה: עיקר וטפל בסיפור גניבת הברכות על ידי יעקב ורבקה, הרב ראובן הילר
ואלה תולדות- ירחם שמשוביץ

ואלה תולדות- ירחם שמשוביץ

בפרשתנו מופיע אחד העניינים המרכזיים להבנת כוונת הסיפור המקראי. ידוע הכלל המסורתי שלפיו כל פרשה נקראת על שם אחת המילים או צירופי מילים המשמעותיים הראשו...

המשך קריאה: ואלה תולדות- ירחם שמשוביץ