הדפסה
פרשת שבוע - תולדות

מדינת ישראל מסרה לפלשתינאים מחבלים רוצחים תמורת מה?

פרשת תולדות

הרב ראובן הילר

פרשה ומשמעותה לדורנו: מדינת ישראל מסרה לפלשתינאים מחבלים רוצחים תמורת מה?

שתי דמויות מרכזיות בפרשתנו. דמותו של עשו ודמותו של יעקב. עוד מראשית צאתו מבטן אמו מנסה עשו לתפוס את ההגמוניה והוא נדחף לצאת ראשון. כשהוא מתבגר, נהפך עשו לנער אלים שמטיל חיתתו על כולם ודמותו ממש הפוכה מאחיו העדין שיושב ועוסק בתורה. ניתן היה אולי לחשוב שיעקב אחיו התאום של עשו מפחד ממנו, מאלימותו, מגסותו ומוכן לוותר על כל זכויותיו, אך כשנתבונן נראה שכבר מעת לידתו יעקב לא מוותר. עשו דוחף לצאת ראשון מהרחם, אך יעקב נותן פייט ואוחז בעקבו וכביכול רומז לו, אני לא אתכופף לאלימותך. כשעשו ברעבונו דורש מיעקב שייתן לו מנזיד העדשים שהכין, יעקב מבהיר לו בנחישות "אין מתנות חינם" אתה רוצה לקבל ממני משהו, אני רוצה בתמורה את הבכורה. תיתן תקבל, לא תיתן לא תקבל". כך גם בהמשך הדרך כשרבקה מספרת ליעקב על רצונו של יצחק אביו לברך את עשו, ומציעה לו להתחכם ולהשיג ברכות אלו לעצמו כי סברה שיצחק טועה ובאמת הברכות מגיעות ליעקב, יעקב מסכים ומשתף עמה פעולה למרות שברור לו שעשו עלול להגיב באלימות כלפיו, אך אין הוא פוחד והוא משיג את ברכות אביו למורת רוחו של עשו. גם בפרשה שנקרא אי"ה בשבת הבאה בה עשו יוצא לקראת יעקב עם 400 לוחמים במטרה להרגו, אין יעקב מפחד. נכון, אין הוא שש אלי קרב והוא מוכן לפייס את כעסו של עשו ע"י מתנות שהוא נותן לו, אך בהחלט הוא נחוש להילחם בעשו עד חורמה אם יהיה צורך בכך. בהמשך כשעשו מציע ללוות את יעקב ומשפחתו לארץ ישראל, שוב מבהיר יעקב לעשו באופן נחרץ 'ארץ ישראל היא שלי. אתה לך למקומך החדש בהר שעיר'. סיפור זה של מערכת היחסים המורכבת שבין יעקב לעשו דומה למערכת היחסים שלנו עם הפלשתינאים. הם נראים חזקים וגיבורים ובעיקר אלימים עם נכונות למות בקרב. כנגדם ישנו עם יהודי עדין ומוסרי שנראה לעיתים חלש ובעיקר לאלו שזוכרים את הליכתו כצאן לטבח בשואה, ולכן רוב עמי העולם ובתוכם רבים מתושביה היהודים של מדינתנו שחוששים מהם חושבים כי חייבים להיכנע לדרישות הפלשתינאים כי אחרת .... גישה זו הינה טעות ובכיה לדורות. אנו חזקים מהם. אנו חכמים מהם ובעיקר אנו צודקים מהם. הארץ הזו שלנו היא לכל מרחביה ויהודי שבריא בנפשו אוהב את כולה ולא מעניינים אותו סימונים פוליטיים של שטח A, Bאו C. עם שבריא בנפשו לא נכנע לאיומים ולהפחדות וללחצים ואומר בגאון לפלשתינאים 'אנחנו בעד משא ומתן, ניתן לכם שלום ונקבל מכם שלום אך לא תקבלו מילימטר מארץ ישראל ולא נשחרר אפילו מחבל רוצח אחד עד שינמק כל חייו בכלא'

עשו נעלם אי שם מבמת ההיסטוריה, אך עמו של יעקב ממשיך לתפוס מקום מרכזי בבמת העולם גם לאחר 3500 שנה. עוד שנים לא רבות כשננבור בספרי ההיסטוריה, נמצא עדות על קיומם בעבר של אנשים שקראו לעצמם 'פלשתינאים' אך הם ייעלמו ועם ישראל ישכון לבטח לעולמי עד בארצו השלמה.

שבת שלום