חיי שרה

שרה מוסרת את נפשה

שרה מוסרת את נפשה

"ויהיו חיי שרה . . ." רש"י מפרש, מדוע נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק? לפי שעל ידי בשורת העקידה, שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט ,פרחה נשמתה ממנה ומתה. בפ...

המשך קריאה: שרה מוסרת את נפשה