חיי שרה

מאה עשרים ושבע שנים שני חיי שרה

מאה עשרים ושבע שנים שני חיי שרה

המדרש אומר שאסתר זכתה למלוך על מאה עשרים ושבע מדינות בגלל שסבתה שרה אימנו חיתה מאה עשרים ושבע שנים. ולכאורה הדבר לא מובן. וכי בגלל שאדם חי תקופת שנים...

המשך קריאה: מאה עשרים ושבע שנים שני חיי שרה
כי יקח איש אישה

כי יקח איש אישה

אומרת המשנה בתחילת מסכת קידושין: "האשה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף בשטר ובביאה וכו'. ובגמרא שם: משום דקא בעי למתני כסף, וכס...

המשך קריאה: כי יקח איש אישה
יחסי יצחק ורבקה- בין פרשנות לפרשנות

יחסי יצחק ורבקה- בין פרשנות לפרשנות

"ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל. ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד הוא אדוני, ותקח הצעיף ותתכס" (כד, סד-סה).

המשך קריאה: יחסי יצחק ורבקה- בין פרשנות לפרשנות
פנינים לפרשת ''חיי שרה''

פנינים לפרשת ''חיי שרה''

חיי עולם "לספד לשרה ולבכתה" אמרו חז'ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים" (ברכות יח, א) על כן קראו לפרשיות התורה העוסקות במיתת צדיקים בשם חיים: הפרשה העוסקת...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''חיי שרה''
קניין מערת המכפלה

קניין מערת המכפלה

...

המשך קריאה: קניין מערת המכפלה
שיחתן של עבדי אבות

שיחתן של עבדי אבות

עבד אברהם עומד לפני משפחת רבקה ומספר את השליחות שעליו לבצע. הוא אינו מחסיר מאומה ומספר גם על בקשתו מה' שיקרה לו את הנערה הנכונה, הנערה שיאמר לה השקיני...

המשך קריאה: שיחתן של עבדי אבות
''ומי אורה של ירושלים?'' - לפרשת חיי שרה

''ומי אורה של ירושלים?'' - לפרשת חיי שרה

על הפסוק: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל", דורשים חז'ל [1] : 'ואברהם זקן וה' ברך את אברהם', אברהם היה מברך את הכל שנאמר 'ונברכו בך', מי ברך...

המשך קריאה: ''ומי אורה של ירושלים?'' - לפרשת חיי שרה
העבר אין, והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין; שקדים צינוקים ואגוזים

העבר אין, והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין; שקדים צינוקים ואגוזים

יש מן הלומדים את פירוש רש"י לתורה, הסובלים מתסמונת ידועה: ברגע שמזהים הם את רש"י מתחיל לעסוק בענין שיש בו סממנים דקדוקיים, מרגישים הם אי-נוחות, המעביר...

המשך קריאה: העבר אין, והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין; שקדים צינוקים ואגוזים
לשוח בשדה

לשוח בשדה

עבודת התפילה ועבודת האדמה יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" כך נאמר בגמרא (ברכות כ"ו ע"ב). המפרשים הפשטנים מפרשים פסוק זה כט...

המשך קריאה: לשוח בשדה
בין פרשה להפטרה

בין פרשה להפטרה

פרק כ"ד בספר בראשית פותח בתיאור הבא "ואברהם זקן בא בימים". רוב המפרשים מסבירים זאת כהקדמה לסיפור חיפוש האשה לבנו יחידו, יצחק. אברהם חשש שאם לא יטפל עת...

המשך קריאה: בין פרשה להפטרה