הדפסה
פרשת שבוע - חיי שרה

שיחתן של עבדי אבות הרב ישראל רוזנברג

 

עבד אברהם עומד לפני משפחת רבקה ומספר את השליחות שעליו לבצע. הוא אינו מחסיר מאומה ומספר גם על בקשתו מה' שיקרה לו את הנערה הנכונה, הנערה שיאמר לה השקיני מים מכדך והיא תאמר "שתה וגם לגמליך אשקה". קשה לדעת מה הסיבה שהעבד מספר ללבן ובתואל שהם עובדי עבודה זרה סיפור שאי אפשר להוכיח אותו ויש לצפות שהם לא יאמינו לו. אבל התוצאה המפתיעה היא שהם מאמינים "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא דבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב". לבן ובתואל משתכנעים שזה רצון ה' ואין באפשרותם להתנגד.

הכרה זו שהקב'ה גלגל על לבן ובתואל היא גם הסיבה למובא בהמשך הסיפור. למחרת בבוקר העבד קם ומבקש לחזור לאברהם עם רבקה. הסברה נותנת שדברי אחיה ואמה "תשב הנערה עמנו ימים או עשור" הוא הדבר המקובל, אולם העבד מרשה לעצמו לדרוש דבר יוצא דופן מתוך ההכרה של "ויאמר אלהם אל תאחרו אותי וה' הצליח דרכי..." גם משפחת רבקה אינה מסרבת אלא אומרת "נקרא לנערה ונשאלה את פיה". ואף רבקה מוכנה מיד לעזוב את בית אביה וללכת לארץ אחרת ולבית אחר.

תשומת הלב לסיפור מראה שכל הסיפור, כולל המהלך הטבעי שבו, הוא דבר יוצא דופן ומפתיע ולא רק חלקו הראשון, פגישת העבד עם רבקה.