חיי שרה

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

מה בפרשה נשיא אלהים יש סוגי מובילים ומנהלים שונים. פרופסור יצחק אדיג'ס שנחשב אחד ממובילי תחום הייעוץ הארגוני קטלג סוגי ניהול שונים: תכליתי - יצרן תוצא...

המשך קריאה: פרשת חיי שרה
''אותה הוכחת ליצחק''

''אותה הוכחת ליצחק''

"אותה הוכחת ליצחק" פירש"י, ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם ולשון הוכחת ביררת. ואם תאמר, היאך ניחש אליעזר עבד אברהם. ותרצו התו...

המשך קריאה: ''אותה הוכחת ליצחק''
לפרשת חיי שרה

לפרשת חיי שרה

בפרשתנו, לאחר שדאג להשיא את בנו, כדי להבטיח את המשכת התולדות, מפנה אברהם את הזירה לבנו ליצחק. בסוף הפרשה, לפני הבאת שושלתו של ישמעאל, אומרת לנו התורה:...

המשך קריאה: לפרשת חיי שרה
חיי שרה

חיי שרה

פרשת חיי שרה: בשתי פרשיות בתורה מופיעה המילה "חיים":"חיי שרה" ו-"ויחי" ובשתיהן מסופר על מוות- אצלנו מסתלקים אברהם ושרה, אבות האומה, וב"ויחי" יעקב ובני...

המשך קריאה: חיי שרה

"צדיקים במיתתם קרואים חיים"

"צדיקים במיתתם קרואים חיים" הרב שמואל בירנבוים לפרשת חיי שרה בשתי פרשיות בתורה מופיעה המילה "חיים":"חיי שרה" ו-"ויחי" ובשתיהן מסופר על מוות- אצלנו מסת...

המשך קריאה: "צדיקים במיתתם קרואים חיים"

"צדיקים במיתתם קרואים חיים"

בשתי פרשיות בתורה מופיעה המילה "חיים":"חיי שרה" ו-"ויחי" ובשתיהן מסופר על מוות- אצלנו מסתלקים אברהם ושרה, אבות האומה, וב"ויחי" יעקב ובניו. הדבר מזכיר...

המשך קריאה: "צדיקים במיתתם קרואים חיים"

"צדיקים במיתתם קרואים חיים"

פרשתנו פותחת בהלווייתה של שרה ומסתיימת בהלווייתו של אברהם אבינו. בהלוויית שרה ישנן הפתעות רבות- "ויבוא אברהם..."- אברהם מגיע, ואילו שני בני אברהם נעדר...

המשך קריאה: "צדיקים במיתתם קרואים חיים"
פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

בעיית הרווקות המאוחרת-מחקרים טוענים שבמדינת ישראל חיים כיום למעלה ממליון!!! רווקים ורווקות פנויים ופנויות (בגילאים 60-22). טובי הפסיכולוגים נותנים סיב...

המשך קריאה: פרשת חיי שרה
אותה הוכחת ליצחק

אותה הוכחת ליצחק

פירש"י, ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם ולשון הוכחת ביררת. ואם תאמר, היאך ניחש אליעזר עבד אברהם. ותרצו התוס' שלא נתן הנזמים ת...

המשך קריאה: אותה הוכחת ליצחק
ומי אורה של ירושלים?

ומי אורה של ירושלים?

על הפסוק: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל", דורשים חז'ל [1] : 'ואברהם זקן וה' ברך את אברהם', אברהם היה מברך את הכל שנאמר 'ונברכו בך', מי ברך...

המשך קריאה: ומי אורה של ירושלים?