וירא

פרשת וירא

פרשת וירא

הרב ראובן הילר פרשה ומשמעותה לדורינו פרשת "וירא" כולנו זועזענו מפרשת ההתעללות באשה המאושפזת כ'צמח' בבית חולים 'אלישע' שבחיפה כשקשר השתיקה שבין האחים ו...

המשך קריאה: פרשת וירא
מעשה אבות סימן לבנים

מעשה אבות סימן לבנים

אחת הפרשיות המרכזיות בתורה, בתפילה ובתולדות עם ישראל, היא פרשת העקידה "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על...

המשך קריאה: מעשה אבות סימן לבנים
''גרש את האמה הזאת ואת בנה''

''גרש את האמה הזאת ואת בנה''

אחת התוצאות של לידת יצחק היא גירושם של הגר וישמעאל, שהיווה את אחד הניסיונות של אברהם אבינו. יש לעמוד על יחסו של אברהם לישמעאל כפי המתואר בתורה. על קרי...

המשך קריאה: ''גרש את האמה הזאת ואת בנה''
מפרשת וירא

מפרשת וירא

פרשת וירא: א. גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה: הפרשה פותחת: "וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא והנה שלשה אנש...

המשך קריאה: מפרשת וירא
פרשת וירא ומשמעותה לדורנו

פרשת וירא ומשמעותה לדורנו

כִּסְדֹם הָיִינוּ לַעֲמֹרָה דָּמִינו ? (ישעיהו א ט) רוב תושבי המדינה חשו זעזוע כשמפקד הימ"ר נצ"מ נוימן תאר את שלבי הרציחות הנוראיות של משפחת אושרנקו ב...

המשך קריאה: פרשת וירא ומשמעותה לדורנו
מפרשת וירא

מפרשת וירא

א. גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה: הפרשה פותחת: "וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים..." רש"י...

המשך קריאה: מפרשת וירא
''כל אדם קורא כדרכו'' - לפרשת וירא

''כל אדם קורא כדרכו'' - לפרשת וירא

המדרש הראשון של הפרשה דורש [1] : 'וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל' כתיב (תהלים יח) 'ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני'. 'ותתן לי...

המשך קריאה: ''כל אדם קורא כדרכו'' - לפרשת וירא
יען אשר עשית את הדבר הזה

יען אשר עשית את הדבר הזה

(טו) ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים: (טז) ויאמר בי נשבעתי נאם ה' כי יען אשר עשית את הדבר הז?ה ולא חשכת את בנך את יחידך: (יז) כי ברך אברכך והרבה...

המשך קריאה: יען אשר עשית את הדבר הזה
פרשת וירא

פרשת וירא

נהיה נדיבים ולא צרי עין כמו אנשי סדום- מי מאתנו לא נסע לנפוש פעם באווירו המרגיע של ים המלח.פעם-ובכך מודים כל הארכיאולוגים- היה שם ים גדול מאד שמימיו ה...

המשך קריאה: פרשת וירא
פרשת 'וירא'

פרשת 'וירא'

תחילתה של פרשת 'וירא' בסיפור בשתי מערכות. עוברי אורח מזדמנים במקומו של אברהם ובסדום. ההתנהגות השונה שבשני מקרים אלה יוצרת קונטרסט מוסרי המהווה רקע ללי...

המשך קריאה: פרשת 'וירא'