הדפסה
פרשת שבוע - נח

פרשת נח

פרשת נח, כיצד מתווכחים?! במשטר הדמוקראטי הנהוג במדינת ישראל, זכות הויכוח והבעת עמדות שונות מדעת השלטון נחשבת כזכות בסיסית. הנחיצות בתרבות ויכוח נכונה הינה לא רק  בין חברי כנסת, אלא בין כל אחד ואחד מאתנו, אנשים פשוטים מהרחוב שמייצגים דעות שונות במגוון נושאים. לעיתים די קרובות כבר בתחילת הויכוח, מדביק הצד השני סטיגמה "אתה שמאלן" "אתה ימני קיצוני" "אתה דתי" "אתה חילוני" 'אתה פנאט' 'אתה.... אתה...' והויכוח מאבד את רצינותו וכל ניסיון לשכנע נועדה לכישלון. לעיתים הנך חש כי בן זוגך לויכוח כלל איננו שומע את טענותיך. בזמן שאתה מדבר הוא כולו נתון במחשבה מה לענות לך ואין לו את האקלים הנפשי להקשיב לך באמת ואתה מרגיש שהויכוח הוא לריק. קורה לא פעם שאדם מוכן להתווכח בלהט על נושאים שאין לו שמץ של הבנה בהם. יצא לי פעמים רבות להשיב לטענות אנשים שלא היה להם כל מושג בהשקפת עולמה האמיתית של היהדות והם הניחו הנחות מוטעות שעליהם היו להם מלא טענות וקושיות.  בנושא זה ניתן לדעתי ללמוד שיעור מעניין מתיבת נח שבפרשתנו (הרחבת הדברים בס' 'מוסר אביך לרב קוק עמ' לז) נח בונה את התיבה במשך תקופה ארוכה (120 שנה לדעת חז'ל) ומסביר לאנשים ששואלים אותו למעשיו כי עומד להיות מבול ושישובו מדרכם וכידוע זה לא עזר ואז נח נכנס לתיבה. בתיבה יש התכנסות. אתה עכשיו עם עצמך בונה את כוחותיך מחדש מעין מה שקורה לנו כשאנו חולים. אנחנו מפסיקים לעבוד ולצאת ונכנסים למיטה למספר ימים להתכנסות הגוף עם עצמו ורק אח"כ יוצאים החוצה. נח בשבתו בתיבה עם בני משפחתו במשך שנה ועשר ימים משוחחים המון על העולם, על ייעודו, על מה שהביאו למשבר הנורא שדרש את החרבתו ומתכננים איך לבנות בצאתם מן התיבה עולם טוב יותר. הבסיס לכל ויכוח הוא ישיבה לפני כן עם עצמך ללימוד הנושא, למחשבה עליו, לא לסמן את המטרה מראש אלא לחשוב באמת מהי הדעה הנכונה אותה אביע בויכוח. כשמתחיל הויכוח נהג כבוד בצד השני הקשב היטב למה שהוא אומר. תנסה להאט את הויכוח ולחשוב בינתיים 'אולי חברי צודק ולא אני?'. לעולם אל תדביק לחברך תוויות כי זה רק מוכיח שאין לך דרך לשכנע אותו והדבקת התווית הינה הדרך שלך להתחמק מדיון ענייני רציני. אסיים בדבריו של הרב קוק על מאמר חז'ל (מסכת ברכות סד.) "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" שהמונח 'שלום' אין פירושו שאנו מסכימים זה עם זה אלא שאנו מבינים שכל אחד רואה את המציאות מנקודת מבט אחרת שמדברת אליו יותר ואדרבה בריבוי הדעות ניתן לראות היבטים שונים מהנושא הנידון שכל אחד מן הצדדים לא חשב עליו ובכך הויכוח הינו לא מפלג אלא אדרבה מביא חיבה ושלום בין אדם לרעהו.

נכתב ע"י הרב ראובן הילר