בראשית

חובתנו על ארץ ישראל

חובתנו על ארץ ישראל

היסוד של הצידוק המוסרי שלנו להגן על עצמנו בהיותנו יושבים בארץ, הוא ההכרה בכך שארץ ישראל היא שלנו. שהרי אם הארץ איננה שלנו, ואין אנו כאן אלא עם של שודד...

המשך קריאה: חובתנו על ארץ ישראל
תורה ושירה

תורה ושירה

אנו לקראת סיומם של החגים, אך מיד אנו פותחים בהתחלה חדשה. ובעצם, כבר בשמחת תורה אנו פותחים מחדש בקריאת התורה מבראשית. אך המצווה איננה רק לקרוא מחדש, אל...

המשך קריאה: תורה ושירה