ניצבים

ברכה בתורה תחילה - לפרשות ניצבים וילך

ברכה בתורה תחילה - לפרשות ניצבים וילך


המשך קריאה: ברכה בתורה תחילה - לפרשות ניצבים וילך
פן יש בכם... אשר לבבו פנה היום

פן יש בכם... אשר לבבו פנה היום

(ט) אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל: (י) טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך: (יא) לעבר...

המשך קריאה: פן יש בכם... אשר לבבו פנה היום
פרשות ניצבים-וילך

פרשות ניצבים-וילך

פרשה ומשמעותה לדורינו- פרשות "נצבים וילך" נקראות תמיד לפני ראש השנה והסיבה לכך היא, כי הן משופעות בביטוים של תשובה כשנעיין בתחילת פרשת נצבים נמצא שני...

המשך קריאה: פרשות ניצבים-וילך