הדפסה
פנאי -

עלי הגיון 2

מאונך:

1. שמענו שריח ניחוח מניחים לרגע. (ח) (3,4,4)

2. קפאו כקין. (2)

4. עם 11 מאוזן, לעולם יכנס אדם בדמעות של שמחה. (3,3)

5. נסתרים במושב הזוזים. (2)

6. בהולדת יעקב בודאי ברך אברהם. (6,4)

8. אדון הפתרון מיטיב דרכיו. (5,3)

9. בפעם המאתיים שהמלך ימות ירד גשם. (3)

12. השניה בשלישי במהופך. (2)

13. פניהם הכהות מעידות עליהם שהם דייגי סיר. (4,4)

16. עם 20 מאוזן ו-24 מאונך, מולידו והנולד לו מדליקים. (2,2,4)

18. זרועי תספיק לשלמה. (6)

19. אחד מכל העשיריות נטל הפסח. (2)

22. אמצע התורה של רבי שמעון. (3)

24. ראה 15 מאונך.מאוזן:

1. נשבעו לבוראם. (4)

3. ראה 14 מאוזן.

7. משמרת הבוקר של הטורפים נשארה עד הערב. (מ) (3,4)

10. רק מתחילים בחדר. (2)

11.ראה 4 מאונך.

14. עם 3 מאוזן, הוא חושב שעצירת פתע תחזיק את המדינה. (5,2,3,4)

15. לו היה טוען שהמטוס הרוסי שלו, היינו מאמינים. (ח) (3)

17. הזלזול בישראל גובל בעבודה זרה. (ח) (5,3,2)

20. ראה 16 מאונך.

21. אם כל אישון היה רוצח אחיו, בן אבקולס לא יתיר. (5,5)

23. כל הנר"נ מלא שמחה. (4)

25. הפוך את גאותך בפרשת סיני. (3)

26. חתום לי על המקל של בן מיכאל. (3,3)


הפתרון :לתגובות : [email protected]