הדפסה
פנאי - הומור

נשק על מים סועריםא. בשבוע בו נתפסה "קארין A" והיתה ישועה גדולה לישראל בארצם, קראנו בתורה על תיבה קטנה שמתוכה נמשה מושיען של ישראל.
דו?מם שטה קארין A / על מימי ים-סוף
ובתיבה משלוח סודי / לעם החי על חרבו.

שרק הרוח, גבהו גלים / צה"ל לא נרתע,
ובטרם הפציע השחר/ הופרה עצת אוייב.

(לפי מנגינת "משה בתיבה").

ב. האניה קארין A = "תיבת לא-נוח":
לא נוח לפלשתינאים שמאות מיליוני דולרים ירדו להם לטמיון (=אוצר השלטון) הישראלי.
לא נוח לאמריקנים, שהשתכנעו (לבסוף).
לא נוח לישראלים שהבינו, שוב, שאין עם מי לדבר, כי יש לו אחד בפה, אחד בלב ולא רק אניה אחת, בים.
לא נוח לכולנו לדעת שאם היתה מזימתם עולה בידם (חו"ח), ריווח והצלה לא היו לנו באופק.

ג. לעם ישראל יש מודיעין טוב, ברוך ה', לא מהיום.
"ויאמר אחד מעבדיו (-של מלך ארם) לוא אדני המלך כי אלישע ה?נביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך" (מלכים ב', פרק ו' פס' י"ב).

ד. מזג האוויר היה סוער: התחזיות התגשמו והשתלגו.

ה. בפרשיות השבוע ובפרסומות לשומרי מצוות – מרגישים כבר את הפסח באוויר. . .