הדפסה
פנאי - הומור

במוצאי שביעית...

1. שוב אוכלים כרוב, כבר חוזרים אל החסה, לא חייבים נקניק - השמיטה הסתיימה.
2. מדין תורה עלינו לשמוט חובותינו בין אדם לחברו. ומה נבקש (השנה יותר מתמיד)? אבינו מלכנו, מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו".
3. הלל הזקן תיקן פרוז ב?ו?ל בשבילנו .
4. כמעט כמו בשיר, ממשיכים מחדש, אחרי השמיטה בשדה.
5. "תקיעות" בלי מעצור:
בעל תוקע, כבעל מקצוע בעל ניסיון: מאה קולות, 100 אחוז !
6. המזגן עבד יותר מידי. הגבאים כפו עלינו קר כגיגית.
7. מעשי הטרור של הרשעות הפלשתינית נמשכים, לצערנו. במארב אין כל חדש.
8. בכ"ג באלול, בניו יורק, תאום לתאום קורס: "היום הרס עולם".
9. האמריקנים דרוכים - כי דרכו עליהם (תודה לד"ר אבשלום קור).
10. "תחיית המתים" בהרצליה. מה היה אומר ב"ז הרצל אם היה רואה את המדינה כיום?
11. ה"אסטרולוג" יחיאל ספרא ממליץ: לתאומים, לא כדאי לבנות מגדלים.
12. הנותן ליעף כח, יחזק גם את הקשישים, שלא יסבלו מ תש-סב.

יהי רצון שניכתב ונחתם גם לשנת פרנסה וכלכלה: שלא נהיה לר?ש ולא נהיה לגנב.

בברכת גמר חתימה טובה,
נפתלי