הדפסה
פנאי - הומור

חגים ושמ?נים לששון

(נטחן ונאפה אחרי הפסח תשס"א)

בערב הפסח התשס"א נשארנו כמעט ללא כלום: הקרקע והחמץ מכורים לגוי ובשבת יש איסור מלאכה. מה יכולנו לעשות?! - לחכות. הכל יוחזר בקרוב.
במספר מסעדות בתל אביב מכרו חמץ בפסח (אבוי!) - כמו סחורה מוברחת - למרות הפקחים! בת"א רצו להיות עיר ללא הפסקה... מחמץ!
יש, לצערנו, מיעוט "מהדרין" שמשכים כל בוקר לקנות לחמניה טריה. בפסח מסתפקים בלחם מופשר...
אז מה הפלא שנמצאה מצה שרויה בדיכאון עמוק ?
ליל סדר ציבורי = ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ן .
תלמיד חכם (=בחור ישיבה) בר מזל: מצא עשירה.
כשהגיעו האחרונים בתור, אזלו המים המינרליים בכד. לכן כתוב ב"הגדה" - "ואתא תורה ושתא למיא"...
חמץ שעבר עליו הפסח, נעשה קוועץ'?!
רוסיה זה כאן! העולים מחבר המדינות מרגישים כאן בבית. עובדה: שבוע שלם לא היה לחם בחנויות, וביום ראשון עמדו בתור לקנות, ולא נשאר על המדפים !
מה ההיפך ממצה עם מלפפון חמוץ? - פרוסת לחם עם מלפפון ירוק !
"כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים" (תהלים קכ"ז, ד'). ובלשוננו: חמץ-עשרה.
סוף סוף סופרים (את העומר). האם יספיקו לספור הכל בזמן, עד חג השבועות? (תודה ליחיאל ספרא)
ברשות הפלשתינית לא שמחו על מינויו של אריאל שרון לראש ממשלת ישראל, וכנראה אמרו לו "לך לעזה". אז הוא שמע ובא.
כל אחד יודע: כשהרצועה עושה בעיות - צריך לסדר אותה מחדש !
שיספיק לכם העומר...
בברכת קיץ בריא,
נפתלי.