הדפסה
פנאי - הומור

תפילת הגולש


יהי רצון ה` אלוקנו ואלוקי אבותינו
שתחברנו בשלום,ותגלשנו לשלום
ותגיענו לאתר חפצנו בשלום
ותנתקנו בשלום ובזול
ותצילנו מכף כל וירוס ונפילה בדרך
ומכל מיני אתרי זבל ופריצות וע``ז
ומכל המתרגשים ובאים בעולם הוירטואלי
ותשלח ברכה בכל מעשי עכברנו
ותתננו לחן ולרחמים בעני כל מסך
ותשמע קול ארנקנו
כי אתה שומע תפילה ותחנון
ומגיננו מביטול זמן
ברוך אתה ה` שומע תפילה!
צריך לאומרה לפני ההתחברות ואם דעתו להתנתק עוד באותו היום ולא לשבת עד ליום המחר.... יכוון טוב טוב בתפילתו!