הדפסה
פנאי - מחשבים

טיפים ושאלות נפוצות

איך אני עושה מדבקות עם כתובות?

כאשר ברשותנו רשימת כתובות כקובץ Excel/Word או בתיקיית אנשי הקשר ב- Outlook וברצוננו למזגם ככתובת למעטפות, למדבקות, למכתבים ואף להודעת דואר אלקטרוני אחידה שתגיע לכל הנמענים הקיימים בקובץ, נשתמש באשף מיזוג הדואר.במאמר זה נשתמש בקובץ כתובות מה- Excel.
נפתח מסמך חדש ב- Word ונכנס אל: כלים - מכתבים ודברי דואר - אשף מיזוג הדואר. לפנינו תפתח חלונית המשימות של מיזוג הדואר.
שלב 1 מתוך 6 אשף בחירת סוג מסמך.
ניתן לבחור מכתבים, הודעות דואר אלקטרוני, מעטפות, תוויות או מדריך כתובות. כאשר האפשרות מדריך כתובות מאפשרת ליצור מסמך המכיל קטלוג או רשימת כתובות מודפסות.במאמר זה נדגים את מיזוג הדואר ע"י יצירת תוויות. לכן, נבחר תוויות ונלחץ על הבא: התחלת המסמך.
כעת, יופיע בחלונית המשימות שלב 2 מתוך 6 בחירת המסמך הפותח.
ניתן לבחור בין שלוש אפשרויות:
• השתמש במסמך הנוכחי (התחל מן המסמך המוצג).
• התחל מתבנית (התחל מתבנית מיזוג הדואר דואר מוכנה).
• התחל ממסמך קיים (התחל ממסמך קיים של מיזוג דואר).נבחר השתמש במסמך הנוכחי, כעת נוכל לבחור את גודל התווית בה נשמש במיזוג.
נלחץ על אפשרויות תוויות ונבחר מתוך הרשימה את התווית בה אנחנו מעוניינים להשתמש. אם היא לא קיימת ברשימה, נלחץ על תווית חדשה. לאחר בחירת התווית, נלחץ על אישור. בחלונית המשימות נלחץ על הבא: בחר נמענים.
כעת, יופיע בחלונית המשימות שלב 3 מתוך 6 בחירת נמענים.
ניתן לבחור בין שלוש אפשרויות:
• השתמש ברשימה קיימת (שימוש ברשימת כתובות מתוך קובץ או מסד נתונים).
• בחר מתוך אנשי קשר ב Outlook.
• הקלד רשימה חדשה (ניתן להקליד בתוך אשף המיזוג שמות וכתובות של נמענים.נבחר השתמש ברשימה קיימת, נלחץ עיון ונפנה אותו לקובץ ה- Excelהמכיל את רשימת הכתובות. כעת יפתח חלון של נמעני מיזוג דואר בו תופיע רשימה של כל הנמענים במסמך Excel. ניתן לבחור רק את חלקם למיזוג. לצורך הדוגמה, נסמן רק את החמישה הראשונים ונלחץ על אישור. נלחץ על הבא: סדר את התוויות שלך.
כעת יופיע בחלונית המשימות שלב 4 מתוך 6 סדר את התוויות שלך.
נעצב את התווית הראשונה. ולאחר מכן נלחץ על עדכן את כל התוויות (אם נהיה מעוניינים שכל התוויות יהיו בתבנית זהה). ניתן לעצב את התוויות מתוך הפריטים המוצעים: בלוק הכתובת, שורת ברכה, משלוח אלקטרוני, פריטים נוספים. בפריטים נוספים נראה את כל העמודות שמכיל קובץ ה- Excel שמשוייך למיזוג זה.בתוויות הראשונה נרשום: לכבוד: לאחר מכן נלחץ על פריטים נוספים ונוסיף שם פרטי, שם משפחה וכו´.לאחר מכן נלחץ על עדכן את כל התוויות. נלחץ על הבא: סקור את התוויות שלך.
כעת יופיע בחלונית המשימות שלב 5 מתוך 6 סקור את התוויות שלך.
על המסמך נראה כבר את כל התוויות מוכנות וניתן יהיה לערוך בהן שינויים אם נרצה. ניתן להיכנס לעריכת רשימת נמענים ולהוסיף או להסיר נמענים מהרשימה. איור 5אם נהיה מרוצים מתצוגת המיזוג נלחץ על הבא: השלמת המיזוג.
כעת יופיע בחלונית המשימות שלב 6 מתוך 6 השלמת המיזוג.
ניתן ללחוץ על הדפסה ולשלוח את התוויות ישירות להדפסה או לחילופין ניתן ללחוץ על עריכת תוויות נפרדות ולמזג למסמך חדש רק חלק מהתוויות.נשמור את המסמך הממוזג לפעמים הבאות שנצטרך להשתמש בו.http://www.microsoft.com/israel/support/

מה זה ?ICQ

ICQ בדומה לדואר רגיל היא תוכנה המאפשרת להעביר הודעות לאדם ספציפי אבל היתרון שלה על דואר הוא שהיא מודיעה לך ברגע שאתה מקבל הודעה כך שאתה יכול להגיב מיד (כמו בצט).

ניתן להוריד אותה בחינם כאן:

http://www.icq.com/

כמה קיצורים בווינדוס:
Ctrl+I- מציג בצד החלון את המועדפים (או מסיר)

Ctrl+H- מציג בצד החלון את ההסיטורי

Ctrl+R- רענן

Ctrl+W- סוגר חלון

Ctrl+C- העתק

Ctrl+v- הדבק

Ctrl+P- הדפס

Ctrl+A- בחר הכל

Ctrl+Z- ביטול פעולות אחרונות

Ctrl+F- חיפוש בדף

Ctrl+B- סידור מועדפים

Alt+X- מעביר לשורת הכתובת

Alt+F4- סוגר חלון

F3- חיפוש

F4- פותח את שורת הכתובת

F6- מעביר לשורת הכתובת

F5- רענון

F11- מסך מלא לדפדפן

Windows+D- מעביר לשולחן העבודה (דסקטופ)->ממזער את כל החלונות הפתוחים.

Alt+Enter- מראה מאפיינים של קובץ

Ctrl+Esc- לוחץ על הכפתור ´התחל´

Alt+Tab- מעביר מחלון לחלון

Shift-Delete- גזור

Ctrl+insert- העתק

Shift-Insert- הדבק

Win-E- סייר

Win-S- חיפוש

Win– התחל