הדפסה
פנאי - מחשבים

בית המקדש - אל תגידו שלא ידעתם

שו"ת בנושא ביהמ"ק:


כיפה - אוסף תשובות בנושא ביהמ"ק –

http://www.kipa.co.il/ask/search.asp?Submit=++%E7%F4%F9++&key=%E1%E9%FA+%E4%EE%F7%E3%F9&searchinsubject=true&searchcat=&searchrav=&orderby=subject


מורשת – איפה כלי המקדש, מדוע הוא לא נבנה בימינו:

הרב אבידן - http://moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=38544

הרב ערוסי - http://moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=38542

הרב שרלו - http://moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=38543

http://www.moriya.org.il/shut/print.asp?id=4171ביהמ"ק על סדר היום - http://moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=23967


ירושליפ בימי דוד - http://www.snunit.k12.il/njeru/hb31s.htm


ביהמ"ק בתקופת שלמה


http://www.law-world.liveiis.com/Courses/0101005/0101005-20.02.03.doc


http://www.mkm-haifa.co.il/schools/yavnieli/king%20salomon/mikdash/mikdash.htm

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3833ביהמ"ק השני - http://www.cramim.rishon.k12.il/jerusalem/temple2.htm

http://www.knesset.gov.il/library/heb/docs/sif029.htm

http://www.snunit.org.il/toshba/upload/expansion/hisBaitII.html

http://www.snunit.k12.il/njeru/hc1.htm

דגם הבית השני - http://www.towerofdavid.org.il/heb/upload/.galery/model.html


בימ"ק בתקופת החשמונאים

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=4002

http://www.knesset.gov.il/library/heb/docs/sif029.htm

http://www.cet.ac.il/main/jump/kislev-01/info.asp
שיעורים על ביהמ"ק:


סידרה של עשרה שיעורים על ביהמ"ק:

http://www.yeshiva.org.il/midrash/hmidrash.asp?cat=5&sub_cat=136


חרבן ביהמ"ק ובניין ירושלים: http://www.yeshiva.org.il/midrash/Shiur.asp?ID=1621אתר מכון המקדש: http://www.temple.org.il/hp.asp


ביהמ"ק השלישי: http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=4509


חבד על בניין ביהמ"ק - http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=155&CategoryID=304פינת מחקר על ביהמ"ק (הפעלה מוכנה למדריכים) - http://212.199.43.120/e-learning/history/index.html


עוד אתר שמשמש כמרכז מידע על ביהמ"ק השני - http://www.cramim.rishon.k12.il/jerusalem/temple2.htm