הדפסה
פנאי - תקשורת

המסך המשחית

איך ייתכן שאנשים יראי שמים, אשר חזיר לעולם לא יאכלו, אבל יש להם בבית טלוויזיה, הגרועה מחזיר?! אין כאן מליצה. כאשר הרבנים מורים לו שלא לאכול מזון מסוים הוא שומע לדבריהם וגם מקפיד על הכשר יותר טוב, למהדרין, משתוקק הוא להיות מחמיר - שתבוא עליו ברכה, אינו סומך על הכשר של רב פלוני אלא רוצה הכשר יותר טוב. אבל באשר לטלוויזיה, הוא אינו שומע לרבנים שאמרו לו לזרוק מכשיר מתועב זה דרך החלון (עיין שולחן ערוך או"ח שז טז).
הרי הוא גרוע מחזיר, זהו מכשיר נורא המגרה יצרים, יצרים של שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. היו מקרים באמריקה בהם נערים רצחו ובמשפט אמרו להגנתם שזה היה בהשראת תכנית מסוימת בטלוויזיה, ובעלי התוכניות הורשעו בבית המשפט וחויבו לשלם מאות אלפי מאות אלפי דולרים.
איך מעיזים לגרות יצרים! גם כך, כל כך קשה להילחם נגדם. המגרה יצרים - מקומו בבית הסוהר. לא יאומן! יצרים של עריות, של תאוות שפלות, של חיים נלוזים, של שטויות רדודות. מלבד שהטלוויזיה מטמטמת את שכלו של האדם בגלל צפייתו הפסיבית, - התוכן הינו מתחת לכל קוד מוסרי של האדם הכי פשוט במדינה. הרי הצופה אינו מזדהה עם מסרים אלה אז למה הוא מסתכל?!
שמא יחשוב שאין זה משפיע על אישיותו - וודאי שזה פועל עליו. מעשה ועשו ניסוי באוניברסיטה, הושיבו סטודנטים למשך שבוע כל בוקר לצפות בסרטים. בתחילת הניסוי הראו להם סרט על אונס. הסטודנטים הזדעזעו עד עומק נפשם. עוצמת הזעזוע נמדדה בעזרת שאלונים וכן על ידי תגובה חשמלית - בדומה למכונת אמת. במשך השבוע הראו להם סרטים של עריות וזימה כאשר בסוף השבוע שוב ראו סרט על אונס, וכבר לא נזדעזעו. הם נשחקו תוך שבוע!!
זו תופעה נוראה, שגם משחיתה ילדים קטנים. הורים רוצים שקט תעשייתי. מושיבים ילדיהם מול הטלוויזיה, למען השלווה בבית. הם אינם שפויים! אולי יתנו להם סמים כדי להשיג שקט! גם טלוויזיה היא סוג של סם. ילד קטן ותמים נעשה מושחת!
גם המחשב עלול להשחית אותו, עם ריבוי משחקיו המטמטמים של אלימות, מכות, רציחות וחיסולים.
ואוי לנו מן האינטרנט שהוא עוד יותר מלא זוהמה וזימה ושחיתות יותר מהטלוויזיה והוידאו. אם אדם צריך להשתמש באינטרנט לצורכי עבודה, טוב שהמציאו מכשיר נפלא שכזה, אבל יחסום כל הערוצים המושחתים. איך ייתכן שהורים מרעילים במו ידיהם את ילדיהם! לא יאומן! אלו יותר חמורים מחזיר. חזיר משחית את הגוף - שכמובן גם מטמטם את הנשמה - אבל אלו מטמטמים ומשחיתים ישירות את הנשמה.
אין זה חד פעמי אלא הרעלה מתמשכת. אנשים נעשים תלותיים - קצת בדומה למובן הפסיכולוגי -, כבר אינם מצליחים להשתחרר, הינם שקועים בבור העמוק, וזקוקים למאבקים עצומים כדי להתנתק. וכאשר האדם גובר על יצרו, הוא חש חסר נורא ואותן תמונות ממשיכות לרדוף אותו.
אם היה כאן אברהם אבינו, היה לוקח גרזן ומנפץ את כל הטלוויזיות ואת כל ערוצי הזימה והאלימות באינטרנט. בוודאי היו באים בתרעומת קשה עליו: "הרי זה יפה ואסטטי"! וודאי כאשר ניפץ את הפסלים, באו אליו בביקורת כזו.
לכן אנא, אם בעל אומץ אתה, זרוק מכשיר זה דרך החלון. בהתחלה יהי לך קשה, כמו לכל אדם שנגמל מאיזה סם. אחר כך תרגיש אוויר צח, תהיה כל כך מאושר, תוכל ליהנות מכל כך הרבה דברים טהורים. אשריך.