הדפסה
פנאי - טיולים

בעקבות הציצית לעמק עכו

פרשת בשלח – תחומה באותו השורש : ת.ו.ר.
בתחילתה – שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען … (י"ג, ב) ובסופה בתוך מצוות ציצית – "…ולא תתורו…" (ט"ו,לט).
בשמו של רבי מקוצק אמרו על כך, שמי שאין לו ארבע כנפות של ציצית – שיתעטף ב… ארבע כנפות הארץ…
נקודשת המרכז של הציצית – פתיל תכלת. כיום נעלם הוא מאתנו אותו חילזון ממנו הופק צבע התכלת, ואנו נוהגים בציצית בלבן בלבד. עם חידוש התכלת בידי האדמו"ר מרדזין נוהגים חסידיו – וחסידי ברסלב אף הם – להטיל תכלת בציציותיהם.
מספר מקורות מציינים את מקום לקיטתו של אתו חילזון נדיר ממנו מופק התכלת. הידוע והמפורסם בהם – "… מסולמות של צור ועד חיפה" (שבת כ"ו ע"א) ובכל מקרה בנחלתו של זבולון בו נאמר "ושפוני טמוני חול".
נצא לסיור קצר באיזור זה – בעקבות החילזון והתכלת (מומלץ על דפדוף קל בספרו של הרב מנחם בורנשטיין – "התכלת", ירושלים, תשמ"ח).
1. חיפה – שמה של העיר בימי הבניים היה פורפיריון ("צבע הארגמן") ובמוזיאון חיפה לאומנות עתיקה מצוי ריכוז של ממצאים השייכים לענייננו.
2. תל שקמונה – (מול "גן ההסתדרות" סמוך ל"מכון לחקר ימים ואגמים") שרידי עיר מתקופת המשנה והתלמוד שבשטחה התגלה מבנה גדול ששימש כפי הנראה תעשיות צבע וכן ערמות של קונכיות ארגמן ואף תכלת.
3. חרבה סומקה = שעל הכרמל, מבני תעשיה קדומה בניהם לתעשיות עור וצביעתו.
4. עכו – תל עכו ממזרח לכביש החוף ("בתחומי ארץ ישראל"). במספר מקומות התל התגלו קונכיות רבות, ובמקום אחד בדרומו אף רצפה בנויה מקונכיות, ממגורות וכלים צבועים בכחול כהה מיוחסים לתעשיה זו של צביעת תכלת וארגמן ממקור ימי.
5. תל כיסן – במישור שמדרום מזרח לעכו. נמצאו שם כלים רבים ועליהם צבע ארגמן ותכלת – כמו כן התגלה גם נול אריגה שאולי הבדים שעליו נצבעו בצבעים אלה.
ברוב מוחלט של אתרים אלו נמצאו שכבות שריפה ופיח בסביבות הכלים והקונכיות שיש בהם כדי לרמז על שיטות העיבוד והיצור של התכלת והארגמן.
לסיורנו "בנחלת זבולון" המיועדת – זו שבפועל ישב בה שבט אשר דווקא – בעמק עכו, יש להוסיף עוד אתר, לסיור קצר או להפסקת פיקניק :
6. נחל חילזון – אחד מיובליו של נחל נעמן הנשפך לים מדרום לעכו. שמו של נחל מרמז על החילזון העולה לחוף באיזור זה.
"תניא, היה ר' מאיר אומר : מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעוניין ?
מפני שתכלת דומה לים
וים דומה לרקיע
ורקיע דומה לכסא כבוד…”
(סוטה י"ז ע"א)
"רבי יהודה בירבי אלעאלי אומר…
מפני שהתכלת דומה לספיר ומטה האלוקים סמנירינון היה…
וחכמים אומרים …
מפני שתכלת דומה לספיר והלוחות היו של ספיר…"

(מדרש ר' אלעזר פי"ד).
מתוך "מדרשה" – מטאון המדרשה ליהדות – עפרה
סיוון תשנ"ב