הדפסה
פנאי - טיולים

לדגניה – עם נפתלי ובניו

בין יורדי מצרים, בפרשת ויגש מנויים בני נפתלי "יחצאל וגוני ויצר ושלם" (בראשית מ"ו, כד) ובפרשה שאחריה הם מתברכים, כשאר בני יעקב – "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" (שם מ"ט, כא). על אמרי שפר אלו דרשו חז'ל – "אילו פרות גינוסר". פירות גינוסר הם אלו הגדלים בבקעת גינוסר שבצפון מערב הכנרת – בנחלתו של שבט נפתלי.
בברכתו של נפתלי בפי משה – דברים ל"ג, כג :
"ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון מלא בברכת ה' ים ודרום ירשה".
ואומרים חז'ל (בבא קמא פ"א ע"ב ומקבילות): "ים ודרום ירשה – תנו רבנן, ימא של טבריא, בחלקו של נפתלי היה, ולא עוד אלא שנטל מלא חבל חרם בדרומה, לקיים ים ודרום ירשה".
נמצאנו למדים שכל "ימא של טבריא" הכנרת כולה, נפלה בנחלתו של נפתלי, ולא עוד אלא שרצועה יבשתית סביב לכנרת אף היא בתחום נחלתו. רוחבה של רצועה זו "כמלוא חבל חרם". "חרם" הוא רשת ומצודה לדייג המושלכת בים. כדי למשותה אל היבשה קשורים אליה חבלים שניתן למשוך אותה בהן מן החוף ואליו. מסורת חז'ל מדברת על 70 אמה אורך "חבל חרם" כזה (כ-35 מ'). יצויין כי באופן רשמי היתה הכנרת כולה בתחום מדינת ישראל מאז תש"ח. אלא שהסורים השתלטו בפועל על חלקה הצפון מזרחי ועשו בו כבשלהם עד תשכ"ז. רצועה, "כמלוא חבל חרם", אם זה ברוחב 10 מ' בלבד, הקיפה את הכנרת בצפון מזרחה והיתה – על הנייר – בריבונות ישראלית.
בדרום הכנרת, ממזרח לירדן, מצויות שתי הדגניות – דגניה א' (שנוסדה בתרע"א 1910) ואחריה דגניה ב' (שנוסדה בתר"פ 1920). שתי "הדגניות" קרויות באופן סמלי על שם חמשת מיני דגן הצומחים באזור. הראשונה שבהן עלתה על פני הקרקע באדמות אחוזת הפרסי-הבהאי הקרויה אום-ג'וני. ושמא אין בתוך שמן של הדגניות שמירת שם המקום הקודם ?!
מה לדגניה שבה דברנו ולנחלת נפתלי בה היא יושבת ? יתכן מאוד ששמו של גוני, בנו השני של נפתלי, נשתמר בתחום נחלתו – מדרום לכנרת וממזרח לירדן, באום ג'וני. (מאידך יתכן שאום ג'וני זו שומרת דווקא את שמו של גוני מצאצאי גד, ולא נפתלי, ע"פ הרשימה בדבהי"א ה', יד).
בימי חורף אלו, כאשר "סכר דגניה" במוצא הירדן נסגר לשמירת מפלס הכנרת, נפנה את תשומת הלב לדגניות.
מיד בכניסה לדגניה א', משמאל השער (מימין הכביש) ניצב דומם טנק "רנו" סורי – אנדרטה דוממת לנסיונם של הסורים לכבוש רת דגניה חמישה ימים לאחר הקמת מדינת ישראל. לאחר נפילת צמח התקדם הצבא הסורי – כוחות רגלים מתוגברים בשריון טנקים אחדים לעבר דגניה. שני טנקים נפגעו ונותרו במקומם, טנק נוסף נפגע ונסוג מזרחה, וטנק זה – נעצר כאן מעבר לגדרותיה של דניה. שנים רבות ניצב הטנק כאן, שתותחו חסר ואין יודע היכן הוא. רק לאחרונה עקב מחקר ובדיקה של אחד מצעירי המשק, נמצא התותח – מושלך בתחתיתו של הטנק. הוא הורכב חזרה במקומו וכך ניתן לראותו.
מלבד הטנק-אנדרטה כדאי לסור אל "חצר הראשונים", מוזיאון "בית גורדון" ובית ספר שדה כנרות. כקילומטר בלבד מדרום לדגניה א', פחות מקילומטר ממערב לדגניה ה', על גדתו המזרחית של הירדן – חורבות "אום ג'וני" ובצידה – רשימת הקיבוצים בארץ, שהרי כנויה של דגניה – "אם הקבוצות והקיבוצים ".
מתוך "מדרשה" – מטאון המדרשה ליהדות – עפרה
טבת תשנ"ג